Publications

The translation is planned to be finished in 2010.

Cf. Brendemoen' previous publications such as:

  • Orhan Pamuk — bir Türkçe Sözdizimi Yenilikçisi. In: Esen, Nüket (ed.): Kara kitap üzerine yazilar. (Istanbul: Iletisim 1996), p. 128-141.
     
  • Orhan Pamuk og hans Svarte Bok. In: Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul — Meddelanden 18, 1993, p. 21-60.
     
  • Bir Sufi Romani Olarak Kara Kitap. In: Kiliç, Engin (ed.): Orhan Pamuk'u Anlamak (Istanbul: Iletisim 1999), p. 209-223.
  • Orhan Pamuk'un Hümanizmi. In: Esen, Nüket & Kiliç, Engin (eds.:) Orhan Pamuk'un Edebi Dünyasi. Istanbul: Iletisim 2008. s. 77-85.


 

Published May 20, 2010 10:45 AM - Last modified May 20, 2010 10:45 AM