Hva er en trolldomssak?

En trolldomssak er en sak der en person er stilt for retten anklaget for trolldom, det vil si at personen er tiltalt/anklaget for brudd på trolldomslovgivningen. I Næss’ oversikt fra 1982 er det også inkludert injuriesaker (utskjellingssaker) hvor noen er tiltalt for ærekrenkelser for å ha beskyldt noen for å være ”trollfolk” eller lignende.

Enkelte andre saker som heller ikke strengt definert er saker hvor noen har vært tiltalt for brudd på trolldomslovgivningen, er likevel tatt med fordi de finnes i avskriftsmaterialet som har vært utgangspunktet for databasen. Sakene relaterer seg dessuten til det bredere ”trolldomskomplekset” og er interessante og relevante også av den grunn.

Det vil alltid være et definisjonsspørsmål hva som er en trolldomssak og enhver bruker av basen må selv foreta sine vurderinger av materialet. (Se for øvrig Sølvi Sogners kritikk og diskusjon av Næss’ definisjoner i ”Trolldomsprosessene i Norge på 1500-1600-tallet”, i Norveg. Nr. 25. Oslo 1982, s. 155-182. Se også Knudsen 1998, s. 16ff.)

Tags: Trolldom, Norsk Folkeminnesamling
Published Dec. 11, 2013 3:02 PM - Last modified Jan. 30, 2015 12:38 PM