Om digitaliseringen av trolldomssakene

Digitaliseringen av trolldomssakene er et samarbeid mellom Institutt for kulturstudier og orientalske språk og Enhet for digital dokumentasjon (EDD). Alle dokumenter/avskrifter fra trolldomsarkivet og en rekke andre dokumenter fra tidligere trykte kilderhar blitt scannet.

Målet er å utarbeide en så godt som komplett database over alle kjente norske trolldomssaker/anklager og deres mest sentrale kildedokumentasjon. Basis for registreringen er Hans Eyvind Næss’ register fra 1982. Dette representerer en nasjonal standard-registrant, og alle ”nye” saker blir nummerert fortløpende i forhold til denne. Databasen er også bygget opp etter ordningsprinsippene i registranten til Næss.

Henning Laugerud, førsteamanuensis ved UiB, har vært faglig ansvarlig for digitaliseringsprosjektet. Øyvind Eide, ved EDD, er teknisk redaktør for databasen.

Tags: Trolldom, Norsk Folkeminnesamling
Published Jan. 30, 2015 12:38 PM