Studer religion i SKAM

TV-serien SKAM speiler religionens plass i det norske samfunnet, sier professor Dag Øistein Endsjø. Fra høsten tilbyr religionshistorie et helt nytt emne: "Religion i SKAM".

SKAM-karakterene Noora og Sana er begge formet av religiøse ideer, mener professor Dag Øistein Endsjø. Foto: NRK

Isak går med tunge skritt opp kirkegulvet. Han skal på julekonsert sammen med foreldrene sine. En ung mann synger «O helga natt», og den blir en kjærlighetssang mellom Isak og Even i sesong 3 av TV-serien SKAM.

– Isak i kirken viser kristendommens plass i det norske samfunnet i dag. Trosperspektivet er ikke lenger like viktig. Eneste gangen Isak går i kirken, er det for en julekonsert og ikke en gudstjeneste, sier professor i religionshistorie Dag Øistein Endsjø.

Tilbyr nytt emne

I likhet med mange andre har Endsjø og hans kolleger latt seg fengsle av SKAM - ikke minst på grunn av TV-seriens relevans for sitt eget fag.

– Det er vel knapt noe annet som speiler så presist hvilken rolle religion spiller i Norge i dag. Alle de store temaene i SKAM speiler ikke bare norsk ungdomstid, men viser i hvor stor grad hele vår tilværelse preges av religiøse forestillinger, sier han.

Fire sesonger med SKAM aktualiserer så mange religiøse myter, symboler og moralregler at religionshistorie til høsten starter et helt nytt emne for religionsvitenskapsstudenter ved UiO. Emnet skal hete «Religion i SKAM». 

Islam og kristendom

Endsjø og de andre foreleserne vil sammen med studentene analysere hvordan SKAM-karakterene forholder seg til og blir formet av religiøse ideer. Dette er spesielt tydelig i TV-seriens siste og fjerde sesong.

– Hovedpersonen Sana er muslim og bruker hijab. Moren er bekymret for at Sana skal drikke og ha sex. Det dreier seg her om videreføring av religion fra en generasjon til den neste, sier Endsjø.

Selv om islam er spesielt tydelig i årets SKAM-sesong, mener Endsjø at kristendommen i alle sesongene spiller en sentral rolle for hvordan karakterene i serien tenker og handler.

– Folk glemmer dette. Vi tror vi lever i en sekularisert verden, men det er så mange av verdiene våre som henger sammen med kristne forestillinger. Det dreier seg blant annet om synet på sex, kjønn, rus, identitet, familie, kjærlighet, trofasthet, broderskap og monogami, sier Endsjø.

Han gleder seg allerede til høsten og oppfordrer alle religionsinteresserte til å søke på emnet «Religion i SKAM».

– Studentene vil få en god evne til å forstå hvordan det religiøse landskapet i Norge fungerer, ikke minst i alle de deler av samfunnet vi tror er sekulære. Vi håper å kunne bidra til å gi alle en ny forståelse av den virkeligheten vi faktisk lever i.

Her kan du få vite mer om UiO-emnet "Religion i SKAM".

Av Fillip-André Baarøy
Publisert 23. mai 2017 15:00 - Sist endret 27. okt. 2017 13:15