There Is No Sámi Dáiddamusea

Begrepene ”decolonizing” og indigenizing” nevnes relativt ofte i dagens kritiske museumteori, men i hvilken grad kan museumsprosjekter hevdes å synliggjøre dem ved praktisk bruk? 

“Sámi Dáiddamusea”. Foto: Marius Fiskum

“Sámi Dáiddamusea”. Foto: Marius Fiskum

I dette seminaret presenterer Anne May Olli (direktør, RiddoDuottarMuseat) og Jérémie McGowan (direktør, Nordnorsk Kunstmuseum) tankene og arbeidet bak "There is No Sámi Dáiddamusea" - en museum "performance" som bruker faktiske teorier om "decolonizing” og indigenizing”, samt noen refleksjoner og visjoner for videre arbeid.

I løpet av to måneder ble i 2017 Nordnorsk Kunstmuseum totalt erstattet av den fiktive urfolksinstitusjon, den enda  ikke-eksisterende Sámi Dáiddamusea (Samisk Kunstmuseum).  Prosjektet var banebrytende, og gjorde seg spesielt gjeldende i spørsmål tilknyttet identitet, institusjonskritikk og museenes rolle i oppbygging og demontering av nasjonale fortellinger.

Kort bio, Anne May Olli

Anne May Olli er direktør for RiddoDuottarMuseat (RDM), som er en driftsstiftelse for fire kulturhistoriske museer og en kunstsamling, alle lokalisert i Vest-Finnmark. Olli er utdannet objektkonservator. Hun skrev masteroppgave om pesticider i samisk gjenstandsmateriale som er magasinert på Norsk Folkemuseum (NF), Tromsø Museum og De samiske samlinger i Karasjok. En del av de gjenstandene som Olli undersøkte, skal repatrieres fra Norsk Folkemuseum til de samiske museene gjennom Bååstedeprosjektet.
Olli har den siste tiden jobbet mye med å synliggjøre behovet for et samisk kunstmuseum, og i samarbeid med Nordnorsk kunstmuseum (NNKM) ble dette meget sterkt synlig i performansen Sami Daiddamusea og utstillingen There is No i perioden 15.2-16.4 i Tromsø. Olli har deltatt på Kulturrådets årskonferanse med temaet «Samisk vrede» i 2017. Hun har holdt flere foredrag i inn- og utland om ulike temaer relatert til samiske problemstillinger og samisk perspektiv, både innen kunst og kulturhistorie.

Kort bio, Jérémie McGowan

Jérémie McGowan har vært direktør på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø siden mars 2016. Han er kunstner og designer med doktorgrad i kunsthistorie og kunstteori fra Universitetet i Edinburgh. I de siste årene har han fokusert stadig mer på nytenkning i museumsfeltet, med et grunnleggende ønske om å gjøre den museale hverdagen litt mer "punk rock". 

Publisert 22. okt. 2018 11:02 - Sist endret 22. okt. 2018 14:17