2019

Tidligere

Tid og sted: 12. mars 2019 16:3030. apr. 2019, Frederikke. Universitetet i Oslo, Blindern campus

Museologistudenter ved Universitetet i Oslo retter fokus mot sentrale deler av studenttilværelsen gjennom en utstilling på Blindern campus.