PAY ATTENTION \ Nei takk!

Museologistudenter ved Universitetet i Oslo retter fokus mot sentrale deler av studenttilværelsen gjennom en utstilling på Blindern campus.

Å være universitetsstudent innebærer så mangt, og hvem kan vel formidle sentrale aspekter ved denne tilværelsen bedre enn studenter selv? Med den overliggende tematikken studenter og undervisning, har masterstudentene planlagt og produsert en utstilling som tar for seg tematikk knyttet til kvalitet i undervisningsformer, Ex.phil-faget og den akademiske dannelsesdebatten, utvikling av undervisningsteknologi i forbrukersamfunnet, og betydningen av skriblerier på universitetets eiendom.

Resultatet kan oppleves denne våren i en utstilling i Frederikke-bygningen på Blindern, som har fått tittelen “PAY ATTENTION \ Nei takk!”.

Delutstillingene

Uhørt

Du finner dem overalt på Blindern, risset eller skrevet inn på lesesalen, i undervisningsrom og på toalettene. Men hva er egentlig skriblerier, og hvilken funksjon har de i studenthverdagen? Denne utstillingen viser både frem skriblerienes form og innhold, så vel som å prøve å finne svar på hva slags motivasjoner som ligger bak et skribleri og om det er noe sammenheng mellom hva som blir skriblet og hvor det blir skriblet. #blindernskribleri

Gjesp

Denne delen av utstillingen er en tenketank om undervisningsform i høyere utdanning. Den reflekterer rundt undervisning på UiO fra tidlig 1900-tall til i dag gjennom bilder fra Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) og sitater fra blant annet reformforslag, aviser og andre medier. Her vises også original kunst laget spesielt for denne utstillingen. Tenketanken ønsker å vite hva du synes om undervisningen på Blindern, og inviterer deg derfor til å skrive dine erfaringer rundt temaet i utstillingen.

(Ut)dannet

Exphil har i lang tid vært et svært omdiskutert tema. Debatter rundt emnet og dets posisjon ved norske universiteter har engasjert både studenter og faglig ansatte. I denne delen av utstillingen ønsker vi å belyse Exphils unike posisjon ved universitetet og den tilhørende dannelsesdiskursen i akademia. Dette vil vi gjøre ved å vise litterære verk som representerer viktige endringer i fagets historie. Som en kontrast til det historiske perspektivet presenteres en kollasj som visualiserer Exphils skiftende innhold og mangfoldet av meninger om fagets aktualitet.

Forkastelig

Som studenter ved UiO har vi tilgang til den nyeste og beste undervisningsteknologien. Dette gjør det mulig for oss å løse problemer som bringer oss og vitenskapene fremover. Utviklingen av teknologi etterlater seg mange gjenstander som blir vurdert som ubrukelige selv om de i mange tilfeller fortsatt kan utføre sin funksjon. Det som er nytt i dag er morgendagens søppel. Denne delen av utstillingen minner oss på at som studenter og forbrukere har vi mulighet til å påvirke og endre utviklingen av det stadig voksende “bruk- og kast-samfunnet”.

Når, hvor, og finn oss i sosiale medier

Utstillingstittel: PAY ATTENTION \ Nei takk!

Sted: Frederikke. Universitetet i Oslo, Blindern campus. Problemveien 11, 0313 Oslo

Offisiell utstillingsåpning: tirsdag 12. mars 2019 kl: 16.30-18.30

Visningsperiode: 12. mars 2019 - 30. april 2019

Laget av masterstudenter som tar emnet MUSKUL4910 - Utstillingsproduksjon: teori og praksis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo våren 2019, i samarbeid med Museum for universitets- og vitenskapshistorie.

 

Følg utstillingen på Instagram på @payattention_neitakk

#payattentionneitakk

Facebook-event

Publisert 28. mars 2019 14:54 - Sist endret 28. mars 2019 14:54