Disputaser og prøveforelesninger i 2011

Tidligere

Tid og sted: 16. des. 2011 09:15, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Ane Mannsåker Roald ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Iraq, the region and national politics. A case study of the Baghdad-Amman-Damascus micro-region

Tid og sted: 25. nov. 2011 09:15, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Cuiming Pang ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk  vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Power of Cyber Communities: Building Collective Life in China

Tid og sted: 26. okt. 2011 09:15, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Mag.art. Ferkah Ahenkorah ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Oral Performance and Modern Literary Drama in Ghana. A Study of the influence of Akan Oral traditions on Modern Ghanaian Literary Theatre in English

Tid og sted: 15. juni 2011 09:15, auditorium 2, Eilert Sundts hus, Blindern

Cand.philol. Iselin Frydenlund  ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Canonical ambiguity and differential practices: Buddhist monks in wartime Sri Lanka

Tid og sted: 29. apr. 2011 10:15, Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, Sentrum

Master Kristin Vold Lexander  ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.(philosophiae doctor): Pratiques plurilingues de l’écrit électronique: alternances codiques et choix de langue dans les SMS, les courriels et les conversations de la messagerie instantanée des étudiants de Dakar, Sénégal.

Tid og sted: 3. feb. 2011 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum.

Cand.philol. Lena Larsen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Islamsk rettstenkning i møte med dagliglivets utfordringer. Fatwaer som løsningsforslag for muslimske kvinner i Vest-Europa