Disputas: Maskulinitet i endring i det nye Kina

Master Chen Siyu ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Discursive Construction of Masculinities in Contemporary Chinese Public Culture

Chen Siyu

Forskning på tre casestudier undersøker hvordan maskulinitet får nye uttrykk i et samfunn i overgang til kapitalisme. Avhandlingen viser at en ny maskulinitet kommer til syne i den kinesiske prosessen med globalisering, forbruk og individualisering. Klassebevissthet hos et voksende nyliberalt borgerskapet påvirker kinesiske menn, som utsettes for kryssende sosiale krefter på lokalt, nasjonal og globalt nivå.

Siyu Chen har analysert et livsstilsmagasin, et datingprogam på TV og et miljø for studenter som spiller dataspill. Avhandlingen utforsker hvordan maskulinitet blir konstruert og forhandlet i møte med omveltninger i kjønnspolitikk og offentlig kultur, og viser hvordan dominerende maskuline framstillinger kommer til syne i kinesisk offentlig kultur.

Det kinesiske datingprogrammet "If You Are the One" på provinskanalen Jiangsu ble raskt det mest sette underholdningsprogrammet i Kina mot slutten av 2010.  Her spiller ungkarer på sin materielle velstand for å vinne kvinnene, noe som ble sterkt kritisert av myndigheter og lærere som hevdet at programmet var et brudd med tradisjonelle verdier. Avhandlingen viser også hvordan et livsstilsmagasin fremstiller den rike, intellektuelle og velkledde moderne mannen, og hvordan medlemmene i et mannlig studentmiljø dyrker nye former for maskulinet gjennom dataspill.

– Min studie viser at fremstillelse av maskulinitet henger nøye sammen med klasse. På alle de tre arenaene er det tydelig at de ulike uttrykkene for maskulinitet er påvirket av oppfatningen av hvor man befinner seg i hierarkiet, sier Siyu Chen.

Avhandlingen viser at bevisstheten om klasse og sosial posisjon er fremtredende i konstruksjonen av kinesisk maskulinitet, og at denne klassebevisstheten er betegnende for fremveksten av et nyliberalt statsborgerskap i overgangen til kapitalisme. Avhandlingen viser også at offentlige debatter, som stadig oftere handler om personlige interesser og spillerom for enkeltmennesket, er viktige arenaer som skaper nye rammer for maskulinitet – i et Kina som er i ferd med å bli mer individualisert.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 8. oktober 2015, kl. 16.15 i Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23 a: "On the relationship between longstanding traditions and contemporary social practices in the constitution of gender identities in China today"

Bedømmelseskomité

  • Professor Lisa Hoffman, University of Washington Tacoma (førsteopponent)
  • Professor Rune Svarverud, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Emerita Anne Wedell-Wedellsborg, Aarhus University (andreopponent)

Leder av disputas

Professor Bjørn Olav Utvik

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:08 - Sist endret 7. des. 2020 11:08