2016

Tidligere

Tid og sted: 14. juni 2016 09:15, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Jon Nordenson ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (Ph.d.): Online Activism in Egypt and Kuwait: Counterpublicness and Democratization in Authoritarian Contexts

Tid og sted: 26. mai 2016 13:15, Auditorium 5, Eilert Sundts hus, Blindern

Cand.philol. Siv Ringdal ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York i perioden 1945-1965

Tid og sted: 20. mai 2016 09:15, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

M.phil. Moumita Sen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clay-modelling in West Bengal: Between art, religion and politics

Tid og sted: 18. mars 2016 10:15, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Astrid Hovden ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Between village and monastery: a historical ethnography of a Tibetan Buddhist community in north-western Nepal

Tid og sted: 22. jan. 2016 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Tashi Nyima ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): In the name of development: A study of China’s development governmentality in Tibet