Disputas: Fra pietistiske Agder til høye hæler i New York

Cand.philol. Siv Ringdal ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York i perioden 1945-1965

Siv Ringdal

I tiårene etter andre verdenskrig reiste en rekke unge kvinner fra Agder-fylkene til New York. Utvandringen fra andre deler av landet tok slutt i mellomkrigstiden, mens nærmere 9000 mennesker fra Agder utvandret i årene 1946-1965. I underkant av halvparten av disse var kvinner, mange unge og ugifte. De dro fra et samfunn hvor en pietistisk kristendomsforståelse hadde regulert befolkningens livsførsel, også langt utenfor bedehusenes innerste krets. Det var synd å gå på kino og dans, og sminke og buksekledde kvinner var lite akseptert. Hva skjedde med de unge jentene da de tok turen over Atlanterhavet? Hvordan navigerte de mellom pietismens leveregler og de nye livsstilene?

– Jeg har intervjuet 21 kvinner fra den siste gjenlevende generasjonen utvandrerkvinner som dro fra Agder til verdensmetropolen da de var unge og ugifte. Kropp og migrasjon er stadig tema i vår egen innvandringsdebatt, men vi diskuterer sjelden spørsmålet ut fra vår egen nære historie som innvandrere i Nord-Amerika, sier Siv Ringdal.

I avhandlingen betrakter hun kroppene som kulturelle forhandlingsarenaer, som de unge kvinnene brukte for å manøvrere mellom en rekke motstridende idealer og praksiser. Hva innebar Agder-kvinnenes møte med den amerikanske ferdigmotens stive nylonunderskjørt? Hvordan forholdt de seg til den hårløse, odørsikre, amerikanske måten å være ren og pen på? Det var stor avstand mellom Manhattans skyskrapere og Agders bedehus. Likevel eksisterte pietismens leveregler også i Amerika. I New Yorks kulturelle og etniske mosaikk fantes et stort, norsk innvandrermiljø som de fleste unge kvinnene forholdt seg til. I dette samfunnets rike flora av kirkesamfunn forfektet flere det pietistiske tankegodset som de kjente til hjemmefra.

Avhandlingen gir ny kunnskap om vår egen migrasjonshistorie, og den historiske kulturanalysen av kroppens transformasjon blant unge norske innvandrerkvinner i New York, gir også et nytt perspektiv på vår tids migrasjonsforståelse.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 26. mai 2016, kl. 10.15 i Auditorium 5, Eilert Sundts hus, Blindern: "På hvilken måte kan forskning basert på bilder og gjenstander, knyttet til konsumkultur, utfordre migrasjonsforskningsfeltets sjangre og fagtradisjoner?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Brita Brenna, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Tine Damsholt, Københavns universitet (førsteopponent)
  • Professor Nils Olav Østrem, Universitetet i Stavanger (andreopponent)

Leder av disputas

Professor og ph.d.-ansvarlig Saphinaz Amal Naguib

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:08 - Sist endret 7. des. 2020 11:08