Disputas: Tibetanske begravelsesritualer

Master Kunsel Palmu ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): Life beyond death: Tibetan Lamas and Whole-body Relics.

Kunsel Palmu

Kunsel Palmus avhandling Life beyond death: Tibetan Lamas and Whole-body Relics undersøker den tibetanske tradisjonen med å bevare hele legemet til viktige buddhistiske mestre gjennom mumifisering for å bli æret av troende. Praksisen er godt dokumentert i tibetanske områder. I de fleste tilfeller blir legemet lagt i et begravelsesmonument som kalles stupa på sanskrit og chorten på tibetansk.

Opprinnelig var målet å basere avhandlingen på feltarbeid. Imidlertid, gjennom Kulturrevolusjonens herjinger ble mange av disse relikviene ødelagt og kandidaten fant at selv om praksisen med å bevare hele legemet har blitt tatt opp igjen i de siste tiår, både i eksilsamfunn og på det tibetanske platået, var det vanskelig å finne et tilstrekkelig antall til forskningen.

Hun samlet derfor et tekstmateriale som inkluderer en manual for begravelsesritualer over hele legemer som ble skrevet i det 19. århundre, samt biografier av viktige religiøse ledere som Dalai Lamaene. Hun bruker også moderne tibetanske og kinesiske beretninger om relikvier av hele legemet. Gjennom bruk av dette materialet belyser hun fenomenet ikke bare i en samtidsramme, men også i et historisk perspektiv.  

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 14. desember kl. 10.15. Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus.

Tittel på oppgitt emne: "The Philosophy of Relics in the Tibetan Religious Culture".

Bedømmelseskomité

  • Professor Ulrike Roesler, University of Oxford (førsteopponent)
  • Professor Donatella Rossi, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg og Università di Roma Sapienza (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Koen Wellens, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Arild Engelsen Ruud

Veileder

Publisert 29. nov. 2018 12:39 - Sist endret 29. jan. 2019 15:49