Disputas: Statsbygging under IS

Master Mathilde Becker Aarseth ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:  Governing the Caliphate. The Islamic State’s interaction with civilians in Mosul (2014-2017) .

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, øyenbryn, frisyre, hake.

Mathilde Becker Aarseth

Den Islamske Staten (IS) stod bak et av de mest avanserte statsbyggingsprosjektene av en opprørsgruppe i nyere tid. Mellom 2014 og 2017 forsøkte de å styre en befolkning på opptil åtte millioner mennesker i deler av Irak og Syria, og store mengder byråkratiske dokumenter produsert av IS tyder på en systematisk og sofistikert «islamsk stat» styrt etter gruppas ekstreme tolkning av Sharia. Men hvordan fungerte IS sitt eksperiment i praksis?

Avhandlingen «Governing the Caliphate» viser at det var enorme kontraster mellom det bildet som tegnes i gruppas eget materiale og realiteten på bakken. Med fokus på Mosul i Irak, den største byen kontrollert av IS, undersøker prosjektet hva som foregikk i skoler, universiteter, sykehus og politistasjoner styrt av IS. Studien bygger på en rekke intervjuer med sivile som bodde og jobbet i «IS-hovedstaden», og nyanserer det dominerende bildet av IS som statsbygger.

IS har ofte blitt beskrevet som et ekstremt, ideologisk prosjekt som hadde et brutalt, men forutsigbart og regelbundet styre i områdene gruppa la under seg. Generelt blir ofte opprørsgrupper som styrer sivile beskrevet som enten ideologiske eller opportunistiske, og deres relasjon til sivile forklares ut ifra disse kategoriene. Denne studien nyanserer bildet, og viser hvordan IS sitt omfattende forsøk på å bygge institusjoner og legitimitet i befolkningen ble kombinert med uforutsigbar maktmisbruk, grov forskjellsbehandling og korrupsjon. Studien tyder på at jihadistgrupper ikke nødvendigvis er mer styrt av ideologi enn andre opprørsgrupper.

IS sin offisielle ideologi var styrende for deler av gruppas oppførsel i Mosul, for eksempel i deres totalreform av undervisningen i irakiske skoler og universiteter. Reformen mislyktes blant annet på grunn av mange ulike former for motstand fra lokale lærere og studenter. IS sine politistyrker lyktes heller ikke i å skape legitimitet i befolkningen, først og fremst fordi de i mange siviles øyne var korrupte, uforutsigbare og diskriminerende. IS bidro også til sammenbruddet av helsesystemet i Mosul, hvor de prioriterte militære hensyn over velfungerende sykehus.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 29. august 2019, kl. 16.15, Auditorium 3, Sophus Bugges hus. "Rebel governance in a comparative perspective: ISIS, Al-Qaeda, and their affiliates as state builders".

Bedømmelseskomité

  • Dr. Benedetta Berti, Office of the Secretary General, NATO (førsteopponent)

  • Seniorforsker Kjetil Selvik, NUPI (andreopponent)

  • Førsteamanuensis Joakim Parslow, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Berit Throbjørnsrud

Veileder

  • Brynjar Lia
  • Truls Tønnessen, Forsvarets Forskningsinstitutt
Publisert 15. aug. 2019 09:26 - Sist endret 15. aug. 2019 09:26