Disputas: Verdensarv på Vega

Cand. philol. Knut Fageraas ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Verdensarv på Vega – mellom internasjonale konvensjoner, nasjonal politikk og lokale praksiser i et nordnorsk øysamfunn.

Knut Fageraas

Øyer er overrepresentert på UNESCOs verdensarvliste. I 2004 fikk også det nordnorske øysamfunnet Vega på Helgeland verdensarvstatus. Fageraas’ avhandling viser hvorfor Vegaøyan og tradisjonen for å samle og rense dun fra ærfugl ble verdsatt som verdensarv på begynnelsen av det nye årtusenet. – Det må forstås på bakgrunn av å være en bærekraftig ressursbruk som framsto som et ideal i en tid preget av globale miljøspørsmål, er hans tolkning.

Dette er en totalt annen status enn tidligere. Verdensarvområdet hadde vært ansett uten økonomisk betydning og dunproduksjonen kuriøs. Nå er det vår viktigste kulturarv. – Som del av Nord-Norge-planen etter krigen ville myndighetene fraflytte slike steder for å skaffe arbeidskraft til industri, skriver Fageraas. Han viser at studiet av et slikt øysamfunn handler mye om etterkrigs- og distriktspolitikk. Det er også kulturarvspolitikk, som han er særlig opptatt av.

Vega har vært kjent for internasjonalt betydningsfull natur. Øysamfunnet ble opprinnelig foreslått som verdensarv basert på naturverdier, men i stedet ble Vegaøyan verdensarv med områdets tradisjonelle kultur som hovedargument. Endret verdsetting er utgangspunktet til Fageraas for å studere verdensarvstatusens betydning for lokalsamfunnet. Med tilnærminger fra kulturarvs- og ruralforskning, i tillegg til forskning på relasjonen mellom mennesker og dyr, viser han hvordan det øvrige samfunnets fascinasjon for øykultur sammen med lokalt engasjement og tradisjonsutøvelse har skapt kulturarvsdrevet samfunnsutvikling.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 14. februar 2019 kl. 16.15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus.

Tittel: "Hvordan har relasjonen mellom mennesker og dyr blitt behandlet i den kulturhistoriske
faghistorien frem til i dag?"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Hans-Jakob Agotnes, Universitetet i Bergen (førsteopponent)
  • Professor Ella Johansson, Uppsala universitet (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Ane Ohrvik, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Jacob Høigilt

Veileder

Publisert 23. jan. 2019 08:48 - Sist endret 11. feb. 2019 10:20