Disputas: Rituell lekenhet i hinduistisk gudinnefestival

Master Ina Marie Lunde Ilkama ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Play of the Feminine. Navarātri in contemporary Kanchipuram.

Ina Marie Lunde Ilkama

Hvordan påvirkes tradisjonelle ritualer av endringer i det moderne India? India er vitne til en voksende middelklasse og forandring i kvinners religiøse roller. Disse sosiale endringene gjør utslag på mange områder, blant annet i tradisjonelle festivaler. Et eksempel på dette er gudinnefestivalen Navarati, som i sør-India ofte karakteriseres som en "kvinnefestival". I templer tilbes unge jenter og kvinner som former av gudinnen, avlegger rituelle løfter (vrata) og deltar i hengivelsesritualer. Men det er spesielt i hjemmet kvinner har en fremtredende og formativ rituell rolle når gudinnen æres med forseggjorte kolu-er; trappe-altere fylt med dukker av leire, gjennom ni netter.

Man kan lage utførlige dukke-panoramaer og bygge en kolu opp tematisk eller som sosiale kommentarer, fra Hinduistiske epos til kvinnerettigheter. Medier er i dag fylt med kolu-konkurranser. Konkurranse, kreativitet, estetikk og dramatiske rituelle uttrykk er fremtredende i både dette og andre sentrale ritualer under Navarātri, og Ilkama viser hvordan dyp religiøs mening og tilbedelse her kombineres med underholdning og moro.

Mens kolu tidligere har vært et høykasteritual, har familier fra ulike sosiale lag begynt med kolu i løpet av de siste tiårene. Avhandlingen belyser bl.a. hvordan kolu reflekterer kulturell kapital og dermed bidrar til sosial mobilitet og middelklasse-status. Et sentralt funn i avhandlingen er at når ritualet spres i ulike lag av befolkningen, blandes det i blant med rituelle praksiser assosiert med lavere kaster, som ofringer av kjøtt og alkohol, besettelse og profeti. Ilkama beskriver her en parallell bevegelse mellom «brahmanisering» (å bevege seg oppover på den sosiale rangstigen gjennom f.eks. å overta høyere kasters religiøse praksiser) og «av-brahmanisering».

Avhandlingen er en bred studie av hvordan Navarātri feires i gudinnetempler og hjem i den hellige byen Kanchipuram i sør-India i dag, og er basert på etnografisk feltarbeid og tekststudier på sanskrit (og tamil) av festivalens myter og en ritualhåndbok.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 14. februar 2019 kl. 16.15, Auditorium 2, Sophus Bugges hus.

Tittel: "Theorizing the interaction between textual traditions and contemporary practices"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Amy Allocco, Elon University (andreopponent)
  • Professor Richard H. Davis, Bard College Massachusetts (førsteopponent)
  • Professor Kathinka Frøystad, Universitetet i Oslo(administrator)

Leder av disputas

Prodekan for forskning Mathilde Skoie

Veiledere

  • Ute Hüsken, University of Heidelberg

  • Hillary Peter Rodrigues, University of Lehtbridge

Publisert 18. jan. 2019 09:13 - Sist endret 31. jan. 2019 09:24