Disputas: Multiplisere Munch

Master Joanna Iranowska vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Multiplying Munch: New Digital Practices at the Munch Museum.

Joanna Iranowska

Museer framstår som oppbevarings- og visningssteder for virkelige og autentiske kunstverk, men produserer samtidig hundrevis kopier for formidling, markedsføring eller dokumentasjon.

Iranowska har som mål å avdekke, beskrive og analysere ikke bare et sluttprodukt, men prosessen med å lage digitale kopier i kunstmuseer gjennom intervjuer og etnografisk tilnærming. Hun ser på digitalisering av gjenstander som en kopieringspraksis, som er et nytt perspektiv på digitalisering av museets samlinger.

Museer er ikke avsluttede samlinger – de kan derimot forstås som aktive skapere og formidlere av sine gjenstander. Spørsmål som: Hva er motivet bak digitale kopier? Hva er en «god» kopi? Hvordan blir disse skapt, og hva brukes kopier til, var utgangspunktet for min undersøkelse.

Iranowska undersøker digital bildeproduksjon i Munchmuseet i Oslo ved å ta for seg en rekke case studier. Hun undersøker tilvirkning og bruk av reproduksjoner av oljemalerier (bl.a. «Livsfrisen» og «Mellom klokken og sengen»), brevfaksimiler publisert på www.emunch.no («digital networked objects») og reproduksjoner trykt på museumssuvenirer.

Avhandlingen demonstrerer at «the digital age» ikke bare handler om spredning av bilder i museer, men også om spredning til ulike typer aktører involvert i bildelaging: programvarer og datamaskiner, rådgiving bedrifter og trykkerier, interne og eksterne museums eksperter. Bilder og representasjoner av kunstverk, dokumenter og gjenstander blir stadig behandlet, oppdatert, multiplisert og flyttet rundt i et nettverk av bidragsytere og teknologi.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 24. januar 2019 kl. 16.15, Auditorium 3, Helga Enghs hus.

Tittel: "Possibilities and challenges for participation/democracy/empowerment, in museum practice and copying".

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Line Esborg, University of Oslo (administrator)
  • Senior Lecturer Jenny Kidd, Cardiff University (førsteopponent)
  • Professor Michael Haldrup Pedersen, Roskilde University (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Bjørn Olav Utvik

Veiledere

  • Brita Brenna, Universitetet i Oslo
  • Hans Dam Christensen, Københavns Universitet
Publisert 4. jan. 2019 15:20 - Sist endret 17. mars 2020 22:40