Disputas: Tibetansk begravelsesritual før døden (gson chos)

Master Chaksham Tsering (Jixiancairang) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Tibetan Pre-Death Ritual (gson chos): A Practice of Merit Accumulation in a Tibetan Community in Reb gong, A mdo.

Chaksham Tserings (Jixiancairang)

Hvordan forbereder tibetanere seg på det neste livet? Chaksham Tserings (Jixiancairang) avhandling undersøker religiøse forestillinger og praksiser knyttet til før-døden ritualet gson chos. Avhandlingen bygger på data fra mer enn et års feltarbeid i det nordøstlige Tibet, i Rebgong i Amdoprovinsen. Det eksisterer ikke tidligere forskning på temaet.

Før-døden ritualet praktiseres for innbyggere i 60 og 70 års alder. Ritualet er en slags begravelsesseremoni, med mat og tekstresitasjon – lenge før vedkommende har gått bort. Chaksham Tsering (Jixiancairang) hevder den primære hensikten med ritualet er å tilegne seg religiøs fortjeneste. Det skal hjelpe eldre med å konfrontere døden og til å forberede en ønskelig gjenfødelse. Ritualet styrker samfunnstilhørigheten ved at mange deltar i et godt etablert samarbeid over ritualets oppgaver. I tillegg har ritualet også et økonomisk aspekt ved at det ikke påfører pårørende store omkostninger ved begravelsen.

I dag er ritualet i forandring grunnet økonomiske og sosiale endringer. Avhandlingen viser hvordan før-døden ritualet endres fra sin opprinnelige religiøse betydning til å bli en sekulær måte å vise prestisje og økonomisk status.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 25. januar 2019 kl. 10.15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus.

Tittel: "Discuss similarities and differences between pre-death and death rituals in Tibet in
a historical perspective".

Bedømmelseskomité

  • Seniorforsker Hildegard Diemberger, University of Cambridge
  • Professor Hanna Havnevik, Universitetet i Oslo
  • Professor Dan Smyer Yü, Center for Trans-Himalayan Studies

Leder av disputas

Førsteamanuensis Jacob Høigilt

Veileder

Publisert 2. jan. 2019 09:39 - Sist endret 29. jan. 2019 15:52