Disputas: Utestengelse som straff

Master Phra Weerachai Lueritthikul ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos.: Exclusion as Penalty: Edition of the Gilgit Versions of the Karmavastu, Pudgalavastu and Pārivāsikavastu of the Mūlasarvāstivāda.

Ansikt, lue, briller, orange

Phra Weerachai Lueritthikul

The public defence will be held in english.

En ny doktoravhandling ved Det humanistiske fakultet undersøker hvordan utestengelse ble brukt som straff i tidlige buddhistiske samfunn. Nærstudiet av tidlige tekster viser hva slags ugjerninger samfunnet slo ned på, og hva som skulle til for å tilgis.

Omtrent 500 år før vår tidsregning innebar den vanligste formen for sanksjoner utestengelse fra buddhistiske klosterfellesskapet. Slik utestengelse ble praktisert på ulike måter: som utvisning, suspensjon eller leve med restriksjoner i hverdagen. Det buddhistiske samfunnet var stort sett ganske lovlydig, men det hendte at regler ble brutt.

Studien viser at en straff som var foreskrevet av Buddha gikk ut på å bestemme en midlertidig eksklusjon av plagsomme medlemmer fra samfunnet. Slik utestengelse ble avsluttet med re-integrering i samfunnet når lovbryteren hadde gjort opp for sine ugjerninger. Det fantes i tillegg en ordning for permanent utestengelse som sanksjon for å ha sex, drepe et menneske, tyveri og bedrag.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 12. desember, kl. 16.15. Sophus Bugges hus, Auditorium 3.

Selvvalgt emne: "Legal Sanctions in a Peaceful Community"

Oppgitt emne: "How legal concepts in the Karmavastu,the Pudgalavastu and the Pārivāsikavastu are reflected in present-day usage in Thai monasteries".

Bedømmelseskomité

  • Professor Jens-Uwe Hartmann, Ludwig-Maximilians-Universität (førsteopponent)

  • Fellow Haiyan Hu-von Hinüber, Max Weber Kolleg, Germany (andreopponent)

  • Professor Halvor Eifring, University of Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Dag Øistein Endsjø

Publisert 14. nov. 2019 15:10 - Sist endret 29. nov. 2019 12:50