Disputas: Kvinner, sosial endring og fotball i Saudi Arabia og Qatar

Master Charlotte Lysa ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Yallā Banāt! Women, Football and Social Change in Saudi Arabia and Qatar.

Portrett av Charlotte LysaThe disputation will be held in English.

Vi hører ofte om hva kvinner i Gulf-landene får, eller ikke får, lov til men sjeldnere om hvordan kvinner selv er delaktige i å forme sine samfunn. Saudi Arabia og Qatar omtales ofte som «konservative», særlig hva gjelder holdninger til kvinners rolle i samfunnet. Hvordan forholder lokale kvinner seg til kjønnede forventninger fra stat og samfunn? Og bidrar de til å utfordre disse normene?

Med utgangspunkt i to grasrot-initierte kvinnefotballigaer i belyser avhandlingen «Yallā Banāt! Women, Football and Social Change in Saudi Arabia and Qatar» hvordan kvinnelige fotballspillere og –klubber i Saudi Arabia og Qatar forholder seg aktivt til sosial endring, og utfordrer etablerte kjønnsnormer. Fotball er den mest populære sporten i begge land, og fotballbanen er en arena hvor maktrelasjoner er i spill, hvor makt utøves, utfordres og undertrykkes.

I Saudi Arabia har det offisielt ikke funnes kvinnefotballag frem til i 2019. På kvinnelandslaget i nabolandet Qatar, opprettet i 2010, sliter de så med rekrutteringen at det sjeldent er et fullt lag som møter på trening. Samtidig blomstrer kvinnefotballen i begge land. Dette tilsynelatende paradokset illustrerer utfordringene unge kvinner møter på når de engasjerer seg i aktiviteter som bryter med kjønnede normer, gjeldende både på samfunns- og statlig nivå. Uten tilgang til etablerte offisielle kanaler for politisk påvirkning fremmes krav gjennom handlinger. Kvinnefotball blir med andre ord ikke bare en lek, men også en arena hvor grunnleggende politiske og sosiale normer blir utfordret, og kan dermed gi oss ny innsikt i hvordan kvinner er aktive deltakere i å forme samfunnet.

Gjennom en fotballiga i Riyadh, Saudi Arabia og en i Doha, viser denne studien hvordan kvinner i Saudi Arabia og Qatar er aktive deltakere i å forme sine samfunn. De er hverken passive eller underdanige, men forhandler aktivt med de eksisterende maktstrukturene som påvirker deres liv som unge kvinner.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 12. desember kl. 16.15, Sophus Bugges hus, Auditorium 2. "The politics of sports in Qatar and Saudi Arabia: comparative dimensions".

Bedømmelseskomité

  • Dr. Amélie Le Renard, Centre Maurice Halbwachs (andreopponent)

  • Professor Tamir Sorek, University of Florida (førsteopponent)

  • Professor Jacob Høigilt, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Rune Svarverud

Veileder

Publisert 19. nov. 2019 08:44 - Sist endret 19. juni 2020 12:29