Disputas: Fromhet og makt

Master Laila Makboul ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Pious Power: Epistemology, Discourses and Practices of Female Intellectual Preachers in Saudi Arabia.

Bildet kan inneholde: Blå, Klær, Purple, Nakke, Hodeplagg.

Laila Makboul

Bak de mest populære kvinnelige Twitter-kontoene i Saudi Arabia er kvinner kjent som intellektuelle predikanter. Disse kvinnene ytrer seg flittig på sosiale medier, men i motsetning til kjendiser og populære influensere, deler de lite av privat karakter. Blant annet er deres fysiske utseende skjult for offentligheten. Med sine millioner av følgere er de likevel svært populære i sosiale medier, godt representert i literære kanaler og aktive i utdanningsinstitusjoner som akademikere og professorer.

Hvem er disse kvinnene, og hva kan de fortelle oss om kvinnelige predikanters deltakelse i det offentlige rom?

Basert på omfattende feltarbeid, intervjuer og primærkilder, har Makboul utforsket den historiske konteksten bak fremveksten av fenomenet kvinnelige intellektuelle predikanter, deres diskurs og engasjement i det offentlige rom. Som en del av den bredere religiøs-sosiale islamistiske bevegelsen kjent som Sahwa, har hun også forsøkt å forklare hva deres tilstedeværelse kan fortelle oss om kvinnelige islamisters engasjement i religiøse, kulturelle, sosiale og politiske domener.

Som predikanter anser kvinnene deres beskjeftigelse som en moralsk plikt og bruker misjonering til å utvide deres handlingsrom i den offentlige sfæren. Som intellektuelle tar de del i offentlige debatter utenfor det rent religiøst-spesifikke med en forståelse av islam som en altomfattende religion. På lengre sikt har deres engasjement som overordnet mål å motarbeide ulike former for sekularisering av det saudiske samfunnet, og bekjempe det de identifiserer som ulike former for vestlig postkolonial imperialisme.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 13. juni 2019, kl. 16.15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus, "Religious Transformations in the Saudi Arabia of King Salman and His Son - Looking Beneath the Propaganda"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Steffen Hertog, London School of Economics and Political Science (førsteopponent)
  • Professor Jakob Skovgaard-Petersen, University of Copenhagen (andreopponent)
  • Professor Berit Thorsbjørnsrud, University of Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Bjørn Olav Utvik

Veileder

Publisert 8. mai 2019 16:20 - Sist endret 17. mars 2020 22:40