Disputas: Museer konstruerer antropocen

Master Bergsveinn Þórsson ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Assembling the Anthropocene.

Portrettbilde av Bergsveinn Thorsson ved siden av murveggen på Det humanistiske fakultetThe disputation will be held in English

Hvordan forholder museer seg til den globale klimakrisen? Hvordan kan museer –  gjennom objekter, utstillinger og museumsarbeid – engasjere seg i de mange utfordringene vi nå står overfor? Hvordan blir egentlig de store konsekvensene av klimaendringer og menneskelig aktivitet på jorda realisert og fremstilt på museum?

Bergsveinn Þórssons doktoravhandling undersøker hvordan begrepet om “antropocen” eller “det antropocene” har dukket opp og blitt brukt i museer som et rammeverk for å forstå og forholde seg til miljø- og klimarelaterte spørsmål. Heller enn å ta i bruk et fikst ferdig begrep, viser Þórssons analyser at museene er med på å skape en spesifikk forståelse av det antropocene gjennom objekter, utstillingspraksiser, forskning og ulike undervisningsformer.

Museer konstruerer begrepet om det antropocene gjennom å samle og knytte sammen ulike objekter, forskningspraksiser og utstillingsteknikker – fra monster-fettberg, plastiglomerater og innovative utstillingsformer, til botanisk forskning og aktiviteter i lokalsamfunnet. Ved å studere henholdsvis to konkrete museumsobjekter, en utstilling, og ett museum, utforsker avhandlingen tre forskjellige slike «sammenfiltringer», på tre ulike nivåer.

Gjennom disse spesifikke studiene viser Þórsson hvordan det antropocene trer frem som en fleksibel ramme, som gjør det mulig for museene å forholde seg på en helhetlig måte til de utfordringene vi nå står overfor som et resultat av menneskelig påvirkning på miljøet. Han viser også at museene, ved å ta i bruk og konstruere «det antropocene», etablerer et samspill mellom kunstneriske initiativer og ulike fagdisipliner, og mellom natur og kultur, samtidig som museumsobjektenes egen handlekraft løftes frem.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 21.november kl.16.15. Auditorium 3, Sophus Bugges hus. "Under what conditions does an object become an Anthropocene object in a museum?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Dolly Jørgensen, Universitetet i Stavanger

  • Docent Anders Houltz, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm

  • Associate Professor Marzia Varutti, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Helge Jordheim

Veileder

Publisert 12. nov. 2019 10:57 - Sist endret 22. nov. 2019 12:59