2020

Tidligere

Doktorgradskandidat Hedda Flatø
Tid og sted: 15. des. 2020 10:00, Digital disputas i Zoom

Master Hedda Flatø ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk  vil forsvare sin avhandling Polluted Perspectives: Environmental Troubles and Popular Political Attitudes in China for graden ph.d.

Bildet kan inneholde: person, hår, fotografi, hud, murstein.
Tid og sted: 4. sep. 2020 12:15, Digital disputas via Zoom

Cand. philol. Camilla Hedvig Maartmann ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Rotløs ungdom. En kulturhistorisk undersøkelse av hvordan femtitallets ungdom ble fremstilt og konstituert innenfor en kommunalpolitisk diskurs.

Doktorgradskandidaten, Ingrid Vik.
Tid og sted: 18. juni 2020 12:15, Digital disputas via Zoom

Cand. philol. Ingrid Vik vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos.  Religionsdiplomater i norsk utenrikstjeneste. Et sekulært departements håndtering av religion. 

Ved å «outsource» religionspolitiske engasjementer til eksterne partnere, sørger Utenriksdepartementet (UD) for at diplomatene ikke trenger å«do God». Kirken tar ansvaret for religionen, UD for politikken.

Jostein Jakobsen, doktorgradskandidat
Tid og sted: 8. mai 2020 12:15, Digital disputas i Zoom

Master Jostein Jakobsen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: India in the Contemporary Food Regime: The State, Struggles and Uneven Integration.

I India planter bønder mais som aldri før. Men maisen skal ikke spises, i hvert fall ikke lokalt. Hvorfor dyrker de den da? Og hva kan den raskt økende dyrkningen av mais lære oss om forholdet mellom indisk jordbruk og global kapitalisme?

øyne, munn og skjegg
Tid og sted: 31. jan. 2020 09:15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Master Erik Skare ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Faith, Awareness, and Revolution: A History of Palestinian Islamic Jihad.

Bildet kan inneholde: klær, hår, ansikt, hake, øyenbryn.
Tid og sted: 24. jan. 2020 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Master Thea Aarbakke vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Forfattermuseumsfunksjonene. Musealiserte relasjoner mellom liv og litteratur. En studie av Hamsunsenteret, Bjerkebæk – Sigrid Undsets hjem og Hauge-senteret.