English version of this page

Disputas: Kinesere «ser» luftforurensning bedre enn før – og det har politiske konsekvenser

Master Hedda Flatø ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk  vil forsvare sin avhandling Polluted Perspectives: Environmental Troubles and Popular Political Attitudes in China for graden ph.d.

Doktorgradskandidat Hedda Flatø

Ekstrem forurensning i Kina forverrer innbyggernes helse og trivsel, bidrar til globale klimaendringer og får tidvis luften til å se ut som skitten tåke. Kinas ledere frykter også at det skal føre til at de taper legitimitet blant befolkningen, og har derfor satset tungt på miljøtiltak. Imidlertid vet vi lite om hvordan syn på luftforurensning og politikk henger sammen i Kina. Har luftforurensning virkelig noe å si for politiske holdninger blant kinesere flest?

            Hedda Flatø bruker nasjonalt representative spørreundersøkelser sammen med satellitt-baserte målinger av luftkvalitet til å undersøke sammenhenger mellom forurensning og politisk relevante holdninger i Kina. Doktorgradsarbeidet hennes viser at den kinesiske befolkningen ble mer bevisst på dårlig luftkvalitet etter flere vintre med ekstrem luftforurensning, massiv offentlig debatt om temaet og politiske tiltak. Borgere som anser lokal luftkvalitet for å være dårlig har også lavere tillit til lokale og regionale myndigheter. Videre henger luftforurensning og bevissthet om dette sammen med høyere sannsynlighet for å uttrykke ønske om flere lokale miljøtiltak. Funnene tyder på at folks tendens til å «se» luftforurensning kan endres, og at dette kan påvirke holdninger til miljøpolitikk og politiske institusjoner i Kina.

 

Hedda Flatø gjennomførte en vellykket disputas 15. desember 2020.

Tid og sted for prøveforelesning

"Adaptive Authoritarianism in China: What are the Feedback Mechanisms?"

 

Vurderingskomite

Disputasleder

Veiledere

Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

 

Emneord: Disputaser ved HF, Disputas
Publisert 25. nov. 2020 16:29 - Sist endret 5. feb. 2021 15:23