Disputas: Indisk jordbruk i global kapitalisme

Master Jostein Jakobsen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: India in the Contemporary Food Regime: The State, Struggles and Uneven Integration.

I India planter bønder mais som aldri før. Men maisen skal ikke spises, i hvert fall ikke lokalt. Hvorfor dyrker de den da? Og hva kan den raskt økende dyrkningen av mais lære oss om forholdet mellom indisk jordbruk og global kapitalisme?

Doktorgradskandidat Jostein Jakobsen

Maisen har tradisjonelt vært en ubetydelig plante i indisk jordbruk. De siste tiårene har dyrkningen formelig eksplodert og gjort maisen til en av Indias mest utbredte avlinger. Dette er hybride sorter mais, produsert og markedsført av indiske og multinasjonale selskaper. Myndigheter og private aktører promoterer maisen som Indias «nye vidunderplante». Maisen har ett avgjørende bruksområde: som dyrefôr, særlig til fjærfe. Dermed inngår maisen i landets økende kjøttproduksjon, en lukrativ bransje for noen – men ikke for bøndene selv. For å forstå hvorfor indiske bønder likevel dyrker mais i stadig større omfang, må vi undersøke lokale levekår, klimaendringer, migrasjonsarbeid og maisplantens økologiske særegenheter. 

Dyrkningen av hybridmais gir et innblikk i hvordan indisk jordbruk innlemmes i den globale kapitalismen. Dette skjer også på andre måter. I avhandlingen argumenterer Jakobsen for at den indiske staten har en avgjørende rolle i å tilrettelegge for privat kapital og nyliberale styringsformer i landets jordbruk. Disse endringene er politisk omstridte i dagens India. Og de kan skje på overraskende måte, som når politiske kamper for retten til mat gjennom lovgivning faktisk styrker – snarere enn svekker – kapitalens kontroll.

Disputas

Jostein Jakobsen gjennomførte en vellykket disputas 8. mai 2020.

Tid og sted for prøveforelesning

Oppgitt emne: Furthering food regime analysis with a focus on theory and analyses from the ground up.

Bedømmelseskomité

  • Reader Jens Lerche, SOAS, University of London
  • Associate Professor Nikita Sud, University of Oxford
  • Professor Kristian Stokke, University of Oslo.

Leder av disputas

Veiledere

Kenneth Bo Nielsen, Department of Social Anthropology
Desmond McNeill, Centre for Development and the Environment

Emneord: Disputaser ved HF
Publisert 24. apr. 2020 18:09 - Sist endret 5. feb. 2021 12:17