English version of this page

Disputas: Mennesker og klimaendringer i kinesisk historie

Master Erling Hagen Agøy ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling Historical Climate Change in the Jiāngnán Region in the Late Míng and Early Qīng periods (1600-1700): Perceptions, Effects and Adaptation for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: panne, briller, dagtid, visjon omsorg, skjegg.

Klimaendringer har hatt en stor innvirkning på historien, ikke minst i Kina. Store deler av verden gikk på 1600-tallet gjennom en periode med kaldt og ustabilt klima, en del av den såkalte «lille istid», som sammenfalt med ei bølge sosial uro og kriger i ei rekke land. Både det forverrede klimaet og ufred virket også inn på området Jiāngnán i Øst-Kina, som da var landets kulturelle og økonomiske senter.

I si avhandling har Agøy studert 1600-tallets klimaendringer i Jiāngnán gjennom bruk av lokalhistorier, hoffdokumenter, historiebøker, jordbruksbøker og dagbøker. Hvordan forestilte folk seg klimaendringene som pågikk i deres samtid? Hvordan innvirket klimaet på de historiske hendelsene, som omfattet overgangen fra Míng (1368-1644) til Qīng-dynastiet (1644-1912), befolkningsutviklinga, økonomien og folks levekår? Og hva gjorde man for å hanskes med de klimatiske utfordringene? 

I avhandlinga går det fram at måten folk opplevde klimaendringer som ei rekke naturkatastrofer påvirket hvordan de tenkte rundt dem. Livene deres ble påvirket av klimaet på både dramatiske og mer intime måter, mens både statsregjeringa, lokale styresmakter og eliter og vanligfolket måtte finne måter å hanskes med klimautfordringene på.

 

Disputasen strømmes direkte 26. februar kl. 15:00

Direktestrømming av disputas

 

Bestill et digitalt eksemplar av avhandlinga.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: Climatic aspects in the environmental history of the Yellow River region

 

Publisert 24. februar.

Bedømmelseskomité

Professor Nicola Di Cosmo, Institute for Advanced Study (IAS) (førsteopponent)

Førsteamanuensis Jonathan Schlesinger, Indiana University (andreopponent)

Professor Mette Halskov Hansen, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Førsteamanuensis Ane Ohrvik

Veiledere

Rune Svarverud, Universitetet i Oslo

Timothy Brook, University of British Columbia


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 8. feb. 2021 15:14 - Sist endret 24. feb. 2021 08:50