English version of this page

Disputas: Samisk identitet, duodji, og epistemologi i samiske museer

Master Liisa-Rávná Finbog ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling It speaks to you - Making Kin of People, Duodji and Stories in Sami Museums for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandidat Liisa-Rávná Finbog, vegg med skriften "Det humanistiske fakultet"
Foto av Finbog: Eirin Torgersen

Hva er et kunnskapssystem, og i hvilken grad kan slike systemer inkludere museer og kulturminneinstitusjoner?  Og hvordan har denne relasjonen påvirket forhandlinger om samiske identiteter og selvbestemmelse? Dette er noen av spørsmålene Liisa-Rávná Finbog diskuterer i sin avhandling.  

På bakgrunn av et stort muntlig materiale som er fremskaffet gjennom intervjuer, så vel som gjenstandssamlinger i samiske museer, har Finbog undersøkt krysningspunktet mellom samiske identiteter, duodji, retten til selvbestemmelse og museale gjenstandssamlinger. Duodji har lenge vært forstått som tradisjonelt samisk håndverk, men gjennom sitt arbeid viser Finbog at dette er en historisk devaluering som følge av en rekke koloniale strategier, blant annet representert i form av ulike assimileringspraksiser og den brutale misjoneringspolitikken som ble ført fra 1600-tallet og utover. Finbog viser videre hvordan duodji i stedet må forståes som en samisk epistemologi produsert og reprodusert ved hjelp av estetiske praksiser og muitalusat (fortellinger).

Gjennom en rik drøftelse av ulike begreper og praksiser fra duodji gir dermed avhandingen en ny innsikt i samiske museer som urfolksinstitusjoner, og videre hvordan disse institusjonene etterhvert har blitt en viktig del av en samisk epistemologi. Ved hjelp av en rekke samtaler og museumsbesøk med duojárat, som er en felles betegnelse på individer som praktiserer duodji, undersøker Finbog videre relasjonen mellom museer, duodji og samiske ‘source communities’, og hun viser hvordan denne relasjonen har en enorm innvirkning på samiske identitieter og forståelsen av selvbestemmelse. Avhandlingen åpner dermed for en langt mer kompleks og bredere forståelse av samiske gjenstander på de samiske museene, de samiske museene som institusjoner, og de ulike prosessene som initieres i møtet mellom identitetsforhandlinger og samiske museer. 

Liisa-Rávná Finbog gjennomførte en vellykket disputas 22. april 2021.

Prøveforelesning

Tittel på oppgitt emne: “Indigenous Sovereignty and the Museum”

Publisert 20. april 2021

Bedømmelseskomité

Førsteamanuensis Julie Nagam, University of Winnipeg (førsteopponent)

Professor Britt Kramvig, UiT Norges arktiske universitet (andreopponent)

Førsteamanuensis Hugo Reinert, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Professor Helge Jordheim

Veiledere

Førsteamanuensis Marzia Varutti, Universitetet i Oslo

Professor Gunvor Guttorm, Sámi Allaskuvlla


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 31. mars 2021 10:45 - Sist endret 4. mai 2021 10:57