2022

Tidligere

Doktorgradskandidat Vibeke Moe
Tid og sted: 11. feb. 2022 12:15, Eilert Sundts hus, auditorium 7

Cand.philol. Vibeke Moe ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling Community, boundaries, and meaning in narratives about Jews among Muslims in Norway for graden philosophiae doctor (ph.d.).