Disputas: Samisk kulturarv tilbakeføres – hva skjer lokalt?

Cand.polit. Eva Dagny Johansen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling Samisk kulturarv tilbakeføres – innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sápmi for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandidat Eva Dagny Johansen, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"

De siste årene er det satt i gang ulike prosesser med tilbakeføring av samisk kulturarv i de nordiske landene. Tilbakeføring av kulturarv er mer enn forflytning av materielle objekter fra et sted til et annet.

I denne avhandlingen undersøkes betydninga og virkninga av tilbakeføring av samisk kulturarv i Norge, og den mulige rollen lokale museer kan ta og ha i prosessen. Gjennom å følge et utvalg av gjenstander tilbake til lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, kommer det frem hvordan lokale behov og verdier kan være en del av og påvirke produksjon, forvaltning og formidling av samisk kulturarv i museum. I samarbeid med lokal arbeidsgruppe om produksjon av utstilling med sjøsamisk kultur som tema, blir det synlig hvordan kulturarv produseres og vedlikeholdes innenfor ulike verdiregimer.  Dette gir nye refleksjoner, vurderinger og valg som påvirker samiske selvforståelser, og fremtidige handlinger i forhold til samisk kulturarv. Avhandlingen bidrar slik til å anskueliggjøre mulige veier å gå videre i utvikling av museets rolle, funksjon og praksis.

Bestill et digitalt eksemplar av avhandlinga.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Museets samfunnsrolle mellom aktivisme og bevaring"

Opptak av prøveforelesninga publiseres her 17. august.

Bedømmelseskomité

Førsteamanuensis Hilde Wallem Nielssen, Høgskulen på Vestlandet (førsteopponent)

Førsteamanuensis Marit Anne Hauan, UiT Norges arktiske universitet (andreopponent)

Førsteamanuensis Hugo Reinert, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Instituttleder Rune Svarverud

Veiledere

Førsteamanuesis Marzia Varutti, Universitetet i Oslo

Professor Stein Roar Mathisen, UiT Norges arktiske universitet


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!


 

Publisert 5. aug. 2022 11:46 - Sist endret 5. aug. 2022 13:03