Eilert Sundt Leseseminar: Renlighetsstellet

Hvordan undersøkte Eilert Sundt renslighet – og hva kan vi bruke hans undersøkelse til i dag? Det er to av spørsmålene som stilles i dette seminaret.

Bakgård fra 1955 med klessnor.

Norderhovgata 3 - Ullensakergata 7, 1955. Foto: Ukjent / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Den 8. august 2017 var det 200 år siden Eilert Lund Sundt ble født. For kultur- og samfunnsfagene har Sundt vært en bærebjelke. Han satte folkets kår på den politiske og akademiske dagsorden, bidro til metodeutvikling og fant nye innfallsvinkler til datidens utfordringer.

Jubileumsåret er en god anledning til nylesning og diskusjon av hans tekster. Vi inviterer herved til leseseminar gjennom hele 2017! Seminarene er åpne for alle og det er ingen påmelding.

Leseseminaret blir igangsatt ved at to kunnskapsrike innledere presenterer sin lesning av Sundt. Etter innledningen skal vi sammen skape en god samtale om de aktuelle

Ingun Grimstad Klepp, etnolog,  Forbruksforskningsinstituettet SIFO ved Høyskolen i Oslo og Akershus HIOA

Urent skyllevann og usynlig plast

«Kveld-skårne negle og nord-vasket hår er den første synd, som i verden går», skrev Sundt i forbindelse med gamle renslighetsforestillinger. Avklipp av negler, og skyllevann kunne ikke kastes hvor som helst, men var kraftfulle og farlige substanser. Sundts beskrivelser av dette kom før antropologen Mary Douglas kjente forståelse av møkk som noe på feil sted, og før kunnskapen omkring bakterier og sykdom var barnelærdom.  I dag er skyllevannets farer aktualisert som trussel mot selve livet – i havet. Jeg ønsker å diskutere hvordan vi forholder oss til farer vi ikke har full kunnskap om, nærmere bestemt hvordan vannet som har vasket syntetiske klær sprer usynlige farer. Og for å holde oss til Sundts terminologi, «Hvordan har vi taget tingen an?». Jeg vil også diskutere sengenes tekstiler – og deres renhold, og dermed også hvorfor vi bruker noen og ikke andre tekstilfibre.

Mari Ringnes Gløtberget, kulturhistoriker

Fra hjemmespa til vaskestamp: Renslighetsstell gjennom 150 år

Jeg tar utgangspunkt i min ferske masteroppgave som omhandler baderommet og praktisering av kroppsstell i dag. Oppgaven er basert på NEGs spørrelister om personlig hygiene. Jeg vil hovedsakelig snakke om funnene jeg har gjort i masteroppgaven, men også bevege meg bakover i tid og se nærmere på hvilke forestillinger om renslighet som har vært gjeldende og hvordan kroppsstell har blitt praktisert til ulike tider.

Tekst til seminaret

Eilert Sundt: Om Renligheds-Stellet i Norge, Oslo: Gyldendals 1975 Fra kapittel 4. om folketro (s. 55–72) og kapittel 7 om Sengeklæderne (s. 235–247).

 

Emneord: Kunnskapshistorie, Kulturhistorie
Publisert 9. okt. 2017 13:22 - Sist endret 13. okt. 2017 16:31