Program

Sted begge dager: Sophus Bugge, Blindern campus, Oslo

OBS! Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i programmet!

Hver sesjon varer i 90 minutter. I sesjoner med tre innlegg har hver taler 30 minutter til disposisjon, i sesjoner med fire innlegg har hver taler 22 minutter å disponere.

  Torsdag 31. januar  
Kl. 10.30 Registering                        
Kl. 11.00

Velkommen ved arrangementskomiteen 

Auditorium 1

 
Kl. 11.15         

Keynote:

Auditorium 1

Liv Emma Thorsen (emerita Universitetet i Oslo)

Fuglebøker som kulturhistoriske tekster

 
Kl.12.00     Lunsj  
Kl. 12.45

Keynote:

Auditorium 1

Lars Kaijser (Stockholms universitet)

 Plast, akvarium och banal hållbarhet

 
Kl. 13.45 Parallelle sesjoner:  
 

Klimaendringseksemplaritet:

Rom: Seminarrom 1

Ordstyrer: Lone Ree Milkær

Henrik H. Svensen:

Dyp tid, klimaendringer og eksemplaritet

Marit Ruge Bjærke:

Budbringere av en klimaendret fremtid

Lone Ree Milkær:

Bærekraftige liv” i Bergen – Urban hverdagsaktivisme i en klimaforandret verden 

 
 

Grenser for lek. Et tverrfaglig panel om lekens naturlige, kulturlige og sosialiserende grenser

Rom: Seminarrom 4

Chair: Ida Tolgensbakk / Audun Kjus      

Audun Kjus:

Lekne oversettelser

Ida Tolgensbakk:

Grensesprengende skrekk på jentedo

Anne Greve:

Den «fine» leken          

 
     
 

Natur og visualisering:

Rom: Seminarrom 2

Ordstyrer: Eva Reme

Kari Telste:

Et gipstak fra 1662 – Visualiseringer av verdens natur:

Jens Petter Kollhøj:

På sporet av en naturoppfatning i Ole Tobias Olsens fotografier

Torild Gjesvik:

Knud Knudsens fornemmelser for stein    

 
 

Dyr i kulturhistorien

Rom: Seminarrom 5

Ordstyrer: Guro Flinterud

Mattias Ekman:

Djurhetsning, drakar och dissektioner. Naturens kulturer  vid drottning Kristinas hov i Stockholm

Bente Lavold:

Strategier for å bevare dyrearter gjennom naturkatastrofer – Fra Noas Ark til vår tids dyreparker 

Leonoor Zuiderveen Borgesius:

Rewilding and restoring – New nature and its temporalities

 
Kl. 15.15 Pause      
Kl.15.30 Parallelle sesjoner:  
 

Klimaendringseksemplaritet:

Rom: Seminarrom 1

Ordstyrer: Lone Ree Milkær         

Anne Eriksen:

Velmente tanker om korndyrkningens forbedring. Eller: fordelene ved menneskeskapt klimaendring

John Ødemark:

Kulturell eksemplaritet og temporalitet om Amazonas og klimaendringer

 
     
 

Kropper i omløp:

Rom: Seminarrom 4

Ordstyrer: Brita Brenna

Anne Folke Henningsen:

Figureringer af menneskekroppe på naturhistoriske museer

Ole Marius Hylland: 

De evige ansiktene.  Dødsmasker som musesale møter mellom natur og kultur

Åmund Norum Resløkken

Om Grønlenderens materielle sjel – natur og sjel i tidlig etnografi om Grønland og dets folk.

 

 
 

Kildematerialets naturer og naturen i kildene (I):

Rom: Seminarrom 3

Ordstyrer: Ane Ohrvik   

Karen Lykke Syse:

Fra dyr til kjøtt: Husdyrhold og slakt i felt, i kilder, og på museum

Kristina Skåden:

”I kunstens og naturens rike”: Catherine Hermine Kølles feltarbeid

Inger Johanne Lyngø:

Fortellinger fra mitt kjøkken. Mat, miljø og aktivisme i et spørrelistemateriale fra 2016 

 
 

Aktuell natur:

Rom: Seminarrom 2

Ordstyrer: Camilla Ruud

Ellen Bjerkan:

Når nedbør gir opptur– om nedbørsmengder, produksjonsvilkår og personlig inntekt i det ensidige industristedet Sauda 

Connie Reksten:

Å snuble over en hval

Kirsten Linde:

Hvorfor MiA (Museene i Akershus) samler inn gjenstander som truer natur

 
Kl. 19.30  Festmiddag SALT Langhuset, Langkaia 1  

 

  Fredag 1. februar:  
Kl.09.00           Årsmøte Forening for kulturforskning  
Kl. 10.00

Keynote:

Auditorium 1

Anita Maurstad (Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet) 

Hesteting på museum – Museer som steder for å forstå relasjoner mellom mennesker og dyr  

 
Kl. 10.45 Pause  
Kl. 11.15 Parallelle sesjoner:  
 

Rocky Times – Non-living matter and temporal complexity:

Rom: Seminarrom 1

Ordstyrer: Camilla Ruud

Brita Brenna:

On the newness of the world and the rythms of matter. Reading Erik Pontoppidan’s A Treatise of the Novely of Worlds from 1757

Helge Jordheim:

Life of the mind, life in the mines. Steffens and the lifetimes of earth

Bergsveinn Thorsson:

Don´t feed the fatberg: Museum matter and anthropocenic entanglements

Hugo Reinert:

The Stone that Ran to Paris: Some reflections on climate justice and geological agents

 
 

Kildematerialets naturer og naturen i kildene (II):

Rom: Seminarrom 3

Ordstyrer: Line Esborg

Siv Ringdal:

Å etablere en jærsk naturlighet på Bygdøy. Fortellinger om Lendestovas vei til Norsk Folkemuseum 

Tove Ingebjørg Fjell:

Forestillinger om natur i askespredning

Åsa Ljungström:

Västboprästen och hans svartkonstböcker: Magi, natur, praktik i sjukdomsbot

 
 

Skog, is og jord:

Rom: Seminarrom 4

Ordstyrer: Inger Johanne Lyngø

Maren Kværness Halberg:

Bærekraftig skogbruk på 1700-tallet

Eyvind Bagle:

Den siste istid: Handelen med naturis i moderniseringen og den økonomiske integreringen i det 19. og tidlige 20. århundret

Mads Langnes:

”Det fordervelege jordfellesskapet” – låg årsaksforklaringa i naturen eller kulturen?          

 
 

MuseumsNatur (I):

Rom: Seminarrom 2

Ordstyrer: Anne-Sofie Hjemdal

Nanna Løkka:

Grønn kulturarv – levende planter og hagers vilkår på kulturhistoriske museer i Norge

Mattias Bäckström:

Miljöarv, populärvetenskap och äventyrshistoria i Tanums världsarv. Om ett gestaltat bronsålderslandskap, ett fyndrikt   motorvägsbygge och en bronsåldersfamilj i mötet mellan fakta, fiktion och varumärke    

Geir Grothen:

Museets innenfor og livets utenfor?    

 
Kl. 12.45 Lunsj  
Kl. 13.30  Parallelle sesjoner  
     
 

MuseumsNatur (II):

Rom: Seminarrom 1

Ordstyrer: Mattias Bäckström

Dolly Jørgensen:

When times stops: The Threatened and Extinct Species Room at the Muséim national d’Histoire naturelle, Paris  

Torgeir Bangstad:

Minnesøkologi og materielt forfall

Anne-Sofie Hjemdahl:

Å gjøre menneske-natur med kropper og glass: Steinalderskjelett i det arkeologiske museet

Camilla Ruud

 Olje på museum. Temporalitet og utstillingsteknologier

 
 

Friluftsliv og naturbruk:

Rom: Seminarrom 3

Ordstyrer: Torild Gjesvik

Hannah K. B. Lunde:

Å vandre gjennom fortiden i nåtiden­ – pilegrimsleder som kulturarv og naturopplevelse  

Elisabeth Sveingar Amundsen:

”Alle børn er jo af naturen friluftselskere”. Forestillinger om barn og natur rundt 1900

Terje Planke:

Natur, materialitet og handling

Trond Bjorli:

”Det norske hus” er ikke et hus –  det er en hytte! Den norske turistforenings hyttebygging gjennom 150 år

 
 

Medisinske kunnskapspraksiser:

Rom: Seminarrom 4

Ordstyrer: Ane Ohrvik

 Bjørn Sverre Hol Haugen:

Er spanskesjuken over?

Anders Gustavsson:

Folkliga botare och naturläkemedel

Line Esborg:

Naturens virkningskraft. Kunnskapsproduksjon om (folke)medisin i det 20-århundret

 
Kl. 15.15

Keynote:

Auditorium 1

Camilla Asplund Ingemark (Uppsala universitet /Campus Gotland)

Sjunkande öar i västerländska diskurser om klimatförändringar   

 
Kl. 16.15   Oppsummering, takk og farvel       

 

 

        

       
              
               

                              
                  


        

                    

      

 

 

Publisert 7. nov. 2018 10:40 - Sist endret 31. jan. 2019 07:57