PhD-kurs: Kunnskapens materialitet -Nordisk museums- og samlingshistorie

Holder du på med en doktoravhandling innen museumshistorie eller museologi?

Senter for museumsstudier ved Universitetet i Oslo inviterer til forskerkurs for stipendiater som arbeider med nordiske museer og museumshistorie.

Kurset vil foregå på Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo 14.-15.mai 2018 og er gratis å delta på. Kurset holdes på skandinaviske språk.

Nordisk museums- og samlingshistorie har aldri vært gjenstand for noen felles historisk behandling, kanskje fordi mange ulike historier har utspilt seg i de nordiske landene. Det finnes mange grunner til dette som det er verdt å diskutere og tematisere. Senter for museumsstudier ved Universitetet i Oslo inviterer herved til tverrvitenskapelig forskerkurs i museums- og samlingshistorie. Interesserte ph.d.-studenter fra Norden ønskes velkommen for å utveksle kunnskaper om de ulike nordiske historiene, lære om ulike metoder i studiet av samlinger og museer, og for å diskutere, sammenlikne og se sin forskning i en større sammenheng. Vi deler med oss av vår faglige nysgjerrighet og ønsker å lære kjenne dere, museumsforskere tidlig i karrieren. Kurset vil foregå på skandinaviske språk.

Første dag vil foregå på Norsk Folkemuseum på Bygdøy, og vi vil avslutte dagen der med en omvisning på Vikingskipsmuseet. Andre dag vil foregå på Kulturhistorisk museum i sentrum, og der vil dagen avsluttes med omvisning på Nasjonalgalleriet.

Fem foredragsholdere vil tematisere ulike deler av samlings- og museumshistorien, og det blir diskusjon av innsendte papers fra deltakerne. Vi ønsker å diskutere på grunnlag av tekster som enten er planlagt som artikler eller som deler av avhandlinger, og som er innsendte på forhånd. Det vil også være en leseliste knyttet til kurset.

Kurset vil gi 3 ECTS-poeng for forberedelse, deltakelse med paper og med kommentarer på andres paper.

Deltakelse er gratis, inkludert lunsj begge dager og middag første dag. Det vil være mulig å søke om støtte til reisen for de som ikke har andre muligheter til å finansiere reise. Overnatting må organiseres på egen hånd.

Påmelding med tittel, abstract på maks 300 ord og et par setninger om deg selv innen 20.mars til brita.brenna@ikos.uio.no. Deltakelse uten paper vil være mulig dersom det er ledige plasser.

Publisert 22. mars 2022 09:26 - Sist endret 22. mars 2022 09:26