IKOS PhD Midtveis-seminar:"Samisk kulturarv tilbakeføres – hva skjer lokalt?"

I forbindelse med midtveisevaluering for PhD-stipendiat Eva Johansen inviterer vi alle interesserte til et åpent seminar om Johansens forskningsarbeid og tilstøtende tema.

Bildet kan inneholde: Langt hår.

foto: Freddy Ludvik Larsen

Eva Johansen er ph.d.-stipendiat ved Institutt for kulturstuider og orientalske språk (IKOS) og tilknyttet Alta Museum, ved Seksjon for samtid og historisk tid.

Som ekspert på feltet har vi invitert Museumsleder ved Samisk senter Marit Myrvoll til å kommentere på Johansens arbeider. 

Midtveisevalueringen vil foregå som en åpen diskusjon, med ekspertkommentarer fra ekstern evaluator, opponentkommentarer, og spørsmål fra publikum. Det er satt av 2 - 2,5 timer til denne delen av evalueringen.

Alle er velkommen!

Publisert 24. mai 2019 14:28 - Sist endret 16. okt. 2019 15:42