English version of this page

En tverrfaglig studie av Euklids Elementer

Prosjektet studerer Elementenes betydning innenfor ulike fag gjennom historien.

Bokforside der det står The Elements. Illustrasjon.

Tittelsiden på Henry Billingsleys første engelske versjon av Euklids Elementer, 1570.

Om gruppen

Blant de «konstituterende tekster» som vi studerer i Kultrans-programmet, har Euklids Elementer sin naturlige plass. Dette verket, som ble til i Alexandria ca. 300 år f. Kr., har vært lærebok i matematikk over 2000 år, og som sådan har verket vært grunnlag for vår matematiske tradisjon, begrunnet i geometrien, helt opp til moderne tid, da den manglende bevisførsel for the euklidske parallellpostulat var med på å inspirere den moderne matematikken. Så på denne måten har ikke Elementene bare vært skolebok, men også basiskunnskap for enhver matematisk, og for den saks skyld fysisk, forskning opp igjennom historien, og en av de meste leste, brukte og gjennomkommenterte bøker i verden.

Og ikke bare den europeiske tradisjon har hatt glede av Euklids figurer, den ble nemlig oversatt til arabisk rundt 800 e. Kr. og flere oversettelser fra arabisk til latin finnes, ved siden av et stort antall latinske oversettelser fra gresk, som deretter ble oversatt til forskjellige nasjonalspråk, og dessuten orientalske språk, som kinesisk og sanskrit.

Mål

Derfor har vi villet ta fatt på et tverrfaglig studium av denne usedvanlig viktige boken, slik den fremstår i alle sine språkdrakter og med sin betydning for den globale historiske kunnskapskulturen, men også ut i fra forskjellige faglige tradisjoner, først og fremst den matematiske, og den filologiske fagtradisjon. Men verket er også uten tvil betydningsfullt for å forstå pedagogikkens historie – og dessuten for det meget aktuelle spørsmål om hvilken plass geometrien skal ha i det moderne skolevesen – videre har den forbilledlige argumentasjon som Euklids postulater er bygget opp etter, betydning for både jus og filosofi. Dessuten har dette viktige verket naturlig nok et stort samfunnsmessig nedslag gjennom hele sin historie, og all geometriundervisning også i moderne tid har sterke røtter i Elementene.

Samarbeid

KULTRANS, UiO

Max Planck Institute for the History of Science, Berlin

Publisert 15. mai 2017 12:42 - Sist endret 8. apr. 2020 14:03