Deltakere i En tverrfaglig studie av Euklids Elementer