English version of this page

Etymologisk ordbok for arabisk språk og kultur

Prosjektets fokus er å utarbeide en etymologisk ordbok for arabisk, som dekker røtter og begreper av særlig betydning for arabernes mentale og kulturelle historie

Om gruppen

Prosjektet tar sikte på å lage et verktøy som gjennom historien til det arabiske vokabular, kaster lys over arabisk kulturhistorie.

Prosjektet bygger på tidligere studier i en rekke ulike disipliner og drar nytte av spesialistkompetanse, men har til hensikt å gjøre ordboka tilgjengelig for relaterte fag. Den konsentrerer seg om fuṣḥā og om røtter og begreper av særlig betydning for arabernes mentale og kulturelle historie, fra de tidligste tider til våre dager.

Levemåter, kulturelle teknikker, religion, filosofi, samfunn, politikk, etc. vil stå sentralt, men i begynnelsen blir det fokusert på dagens vokabular.

Mål

Målet er å utvikle en foreløpig liste over artikler, lage prøveoppføringer og etablere et forskningsprogram - med utganspunkt på IKOS - i samarbeid med andre institusjoner (Europa og verden).

For flere og mer detaljerte opplysninger se prosjektgruppens engelske nettside.

 

Publisert 15. mai 2017 12:28 - Sist endret 8. apr. 2020 14:07