English version of this page

Medisinske kulturer

Forskergruppen undersøker kulturforskjell med henblikk på helse og medisin i interkulturelle situasjoner.

Om gruppen

Hva slags praktisk og kulturell verdi har forskjellige medisinske tradisjoner i dagens multikulturelle situasjon? Hva er denne situasjonens historie? Prosjektet Cultures of Medicine (CultMed) undersøker kulturforskjell med henblikk på helse og medisin i interkulturelle situasjoner. Dette perspektivet er ikke minst viktig i en samtidig situasjon hvor mange medisinske møter også er kulturmøter. CultMed har et kulturhistorisk dybdeperspektiv på synkrone medisinske kulturmøter. De medisinske tradisjonene vi er interessert i er også kilder til kulturell identitet og deler av omfattende tradisjonsstrømmer med egne ontologier og filosofiske forutsetninger, f.eks. vestlig biomedisin, Ayurveda, akupunktur, shamanisme.

Mål

Ved å ta utgangspunkt i et utvalgt sett av cases med medisinske kulturmøter mellom mennesker, ideer, praksiser og gjenstander undersøker vi hvordan hegemoniske medisinske systemer håndterer «alternative» og/eller «fremmede»» praksiser og tradisjoner som hevder å helbrede, men som ofte er basert på ulike ontologier og antropologer. Særlig vekt legges på spørsmålet om hvordan gamle utfordringer av vestlig skolemedisin fra folkemedisin og komplementær og alternativ medisin (KAM) reforhandles i en global kultursituasjon.

Se prosjektgruppens engelske sider for mer informasjon.

Publisert 6. apr. 2017 09:58 - Sist endret 8. apr. 2020 14:30