English version of this page

Revitalisering av buddhismen i Mongolia etter 1990

Forskergruppen undersøker buddhismens gjenoppblomstring i Mongolia etter kommunismens fall.

Tre mennesker. To gir noe til hverandre. Foto.

Om gruppen

Under det kommunistiske regime, som varte i sytti år, ble nesten alle buddhistiske klostre i Mongolia rasert og munkene drept eller forvist. Etter at demokratisk styre ble innført i 1990, ble religionsfrihet nedfelt i den nye grunnloven. Over hele Mongolia startet en gjenreisning av buddhistiske klostre. Forskergruppen har utført flere feltreiser til Mongolia og studert buddhismens gjenoppblomstring i hovedstaden Ulaanbaatar og på landsbygda.

Studier av kristen misjon i Mongolia og revitalisering av buddhismen i Kalmykia inngår også i prosjektet.

Mål

Prosjektmedlemmene har utført en rekke feltreiser i Mongolia siden 1998.

  • Havnevik samlet data om nyetablering av templer i Ulaanbaatar i april og juli 2013 og gjorde et oppfølgingsfeltarbeid i Ulaanbaatar i juni 2014.
  • Bareja-Starzynskas gjorde feltarbeid på den mongolske landsbygda i juli 2013.
  • De mongolske medlemmene av forskningsgruppen Byambaa Ragchaa og Ganzorig Davaa-Ochir fortsetter datainnsamling for prosjektet.

Medlemmene har publisert en rekke artikler og deltatt på flere internasjonale konferanser. I juli 2013 arrangerte Byambaa og Davaa-Ochir en utstilling om buddhismens historie i Ulaanbaatar. De endelige resultatene fra prosjektet vil bli publisert av University of Warsaw Press.

Samarbeid

To mongolske forskere er med i forskergruppen, munken Byambaa (University of Warsaw) og M.phil. Ganzorig Davaa-Ochir.

Publisert 6. apr. 2017 10:50 - Sist endret 25. aug. 2020 13:44

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere