English version of this page

Utstillingsstudier: Et nordisk nettverk

Nettverket vil utvikle nye metoder og teorier i feltet for utstillingsstudier ved å arrangere workshops og seminarer og utvikle felles prosjekter

Om gruppen

Begrepet «ustillingsstudier» er ennå ikke godt etablert, og en av våre målsetninger er å utvikle dette som et eget studieområde gjennom felles prosjekter.

Les mer på forskergruppens engelske sider.


 

 

Publisert 6. apr. 2017 10:27 - Sist endret 8. apr. 2020 15:23