English version of this page

Utstillingsstudier: Et nordisk nettverk

Om gruppen

Nettverket vil utvikle nye metoder og teorier i feltet for utstillingsstudier ved å arrangere workshops og seminarer og utvikle felles prosjekter.

Begrepet “ustillingsstudier” er ennå ikke godt etablert, og en av våre målsetninger er å utvikle dette som et eget studieområde gjennom felles prosjekter. Les mer på våre engelske sider.


 

 

Publisert 6. apr. 2017 10:27 - Sist endret 3. aug. 2018 12:26