English version of this page

Nettverk

Nettverk som er plassert på IKOS

Publisert 8. okt. 2010 14:51

Oslo Buddhist Forum er en arena som tar sikte på intellektuell utvikling og utveksling for de som driver med buddhismestudier.

Publisert 12. nov. 2010 09:09

Skandinavisk selskap for iranistikk (SSIS) har som mål å fremme og videreutvikle iranske studier i Skandinavia, å oppmuntre og legge til rette for faglig utveksling blant medlemsmassen, og å være et forum for utveksling av ideer om ulike sider ved den iranske sivilisasjonen.

Publisert 19. nov. 2010 01:26

Nordisk Forum for Sør-Asia formidler kontakt og informasjon mellom den nordiske regionen og Sør-Asia, dvs India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka.