career: Asia

Prosjektet career: Asia tar sikte på å gi studenter i kinesisk, hindi og japansk muligheten til å lære om forretningskulturen i de respektive landene, ved å reise dit og få førstehånds erfaring.

For mer informasjon, se de engelske sidene for samarbeidet: career: Asia

Publisert 23. mai 2014 10:53 - Sist endret 9. mars 2015 14:26