English version of this page

Nordisk forum for Sør-Asia (NoFSA)

Nordisk Forum for Sør-Asia formidler kontakt og informasjon mellom den nordiske regionen og Sør-Asia, dvs India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka.

NoFSA er en nettverksorganisasjon som knytter sammen spredte ressursmiljøer innen næringsliv, forskning, kultur og media. Hensikten er å hjelpe disse miljøene til å dra nytte av hverandres erfaring og kompetanse.

NoFSA er uavhengig av politiske, religiøse eller utenlandske organisasjoner.

More in English

Publisert 19. nov. 2010 01:26 - Sist endret 13. feb. 2018 10:34