English version of this page

NorSA - Nordiske Sør-Asia-studier

NorSA er et pilotprosjekt for å etablere et nordisk undervisningssamarbeid med motsvarende fagmiljøer ved universitetene i København, Århus, Göteborg og Uppsala. Målet er å etablere en felles portefølje med emner på masternivå innenfor Sør-Asia område- og språkstudier.

Emnene som tilbys til de andre samarbeidsuniversitetene vil benytte seg av elektroniske læringsmedier som videokonferanse, blogg og wiki. På den måten trenger ikke studenter eller forelesere fysisk flytte på seg. Det vil være fult mulig å følge to emner ved hjemuniversitetet, og et tredje ved et av samarbeidsuniversitetene. Den eneste forskjellen er at studentene da følger forelesninger over internett og blir fulgt opp gjennom småoppgaver i form av bloggbidrag og wiki-utvikling.

Samarbeidsuniversitetene:

  • Institutt for kulturstudier og orientale språk, Universitetet i Oslo
  • Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
  • Institut for Kultur og Samfund, Arts, Aarhus Universitet
  • Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs Universitet
  • Institutionen för Lingvistik och Filologi, Uppsala Universitet

Prosjektet er finansiert av Norgesuniversitetet (NUV), et nasjonalt organ under Kunnskapsdepartementet. NUV skal bidra til å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig ved å stimulere utdanningsinstitusjonene til å gi studenter tilgang til relevant utdanning mer uavhengig av tilstedeværelse på campus.

 

For mer informasjon, se de engelske sidene for samarbeidet: NorSA - Nordic cooperation within South Asia courses

 

Publisert 14. feb. 2013 10:48 - Sist endret 25. juli 2018 14:41