English version of this page

Skandinavisk selskap for iranistikk

Skandinavisk selskap for iranistikk (SSIS) har som mål å fremme og videreutvikle iranske studier i Skandinavia, å oppmuntre og legge til rette for faglig utveksling blant medlemsmassen, og å være et forum for utveksling av ideer om ulike sider ved den iranske sivilisasjonen.

Les mer om SSIS på engelsk.

Publisert 12. nov. 2010 09:09 - Sist endret 13. feb. 2018 10:40