English version of this page

Research Seminar in Tibetan and Himalayan Studies (TibHim)

Research Seminar in Tibetan and Himalayan Studies er et tverrfakultært (HF, SV, Med.fak. og Jur. fak.) og tverrfaglig (religionshistorie, antropologi, tibetologi, indologi, sinologi og japanologi) forskningsseminar med tematisk fokus på religion og samfunn i Tibet, Himalaya og Sentral-Asia. Det legges også vekt på å studere tibetansk buddhismes møte med religiøse tradisjoner i Kina, India, Himalaya, Mongolia og Vesten.

Seminaret ble startet våren 2011 og ledes av professor Hanna Havnevik, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), i samarbeid med antropolog Heidi Fjeld (seniorforsker ved Institutt for Helse og Samfunn) og religionshistoriker Astrid Hovden (phd-stipendiat, IKOS).

Et torg med flere mennesker og en fin hvit bygning. Foto.

Buddhismens tilpasning i dagens multikulturelle kontekster og globaliserte samfunn er av særlig interesse. Det blir lagt spesiell vekt på diskusjon av teoretiske og metodologiske spørsmål, og i leseseminarer har deltakerne ansvar for å legge fram nyere forskningslitteratur.

Seminaret er et faglig møtepunkt for forskere og phd-stipendiater ved UiO og internasjonalt som primært arbeider med Tibet og Himalaya-regionen, men inviterer også forskere som studerer religion og samfunn i Sør-Asia, Sørøst-Asia og Øst-Asia. Seminaret er godkjent som poenggivende kurs for phd-stipendiater ved HF-fakultetets phd-program i humanistiske fag, linje for kultur- og religionshistorie, arkeologi, asiatiske og afrikanske studier. Phd-stipendiater har anledning til å legge fram deler av sine prosjekter til diskusjon i seminaret. Hvert semester arrangeres internasjonale gjesteforelesninger som er åpne for et bredere publikum. Gjesteforelesninger og seminarer annonseres på PluRels og IKOS’ hjemmesider.

 

Publisert 25. sep. 2013 12:07 - Sist endret 6. apr. 2020 13:52