Profiler

Publisert 5. feb. 2019 14:59

– Jeg har nok vært interessert i språk siden barneskolen, sier Emel Türker-Van der Heiden. Hun er opptatt av at undervisningen hun gir skal være givende både for studentene og for henne selv.

Publisert 23. jan. 2019 12:30

Heidi Østbø Haugen oppdaget Kina allerede i småskolen. Nå er hun fast ansatt på IKOS som førsteamanuensis i Kinastudier, hun er også Ungt forskertalent og leder for ERC-prosjektet BROKEX.

Publisert 2. okt. 2018 16:49

Dr. Hongtao Li fra Zhejiang-universitetet i Kina skal delta i det internasjonale forskningsprosjektet China Airborne, som undersøker hvordan luftforurensningen i Kina siden 2013 har bidratt til en grønn oppvåkning i den kinesiske befolkningen.

Publisert 24. aug. 2018 10:44

– Jeg forventer alltid å lære like mye av studentene mine som de lærer av meg, og så langt har jeg aldri blitt skuffet! Det sier Samad Alavi som kommer til Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) fra University of Washington i Seattle.

Publisert 6. juni 2018 13:50
Tyrkia er en viktig spiller i verdenspolitikken, og Einar Wigen følger tyrkisk politikk tett. Han har doktorgrad i tyrkisk- og midtøstenstudier fra IKOS i 2014, og er nå tilknyttet TOPPFORSK-prosjektet LIFETIMES.
Publisert 3. apr. 2018 13:47

Høigilt har sin bakgrunn fra UiO og har forsket på Midtøsten i mange år. Nå deltar han i et forskningsprosjekt som tar for seg den rollen politiske journalister spiller i kampen for demokrati i området.

Publisert 22. aug. 2017 16:47

Batmanghelichi er spesialist på det moderne Iran, og skal undervise i sammenlignende politikk, kjønn, historie, og kulturelle og politiske tekster relatert til Iran og Midtøsten/nord-Afrika-regionen.

Publisert 23. mai 2017 11:20

Teresa Pepe har bred feltarbeidserfaring fra spesielt Egypt og Libanon. For tiden forsker hun på arabiske dystopier og fremtidige fiksjoner, og hvordan de relaterer seg til miljøspørsmål i Midtøsten.

Publisert 24. jan. 2017 15:58

– I denne jobben får jeg kontakt med hele bredden av fagfolk på instituttet, og det gir masse læring og positiv energi, sier Bjørn Olav Utvik som har vært instituttleder siden 2015.

Publisert 2. nov. 2016 13:26

Bowman har omfattende internasjonal erfaring, og er Senior Lecturer in Religious Studies ved Faculty of Arts & Social Sciences, The Open University i Storbritannia. Hun skal være tilknyttet IKOS i to år.

Publisert 19. sep. 2016 10:48

Hol Haugen har doktorgrad i drakthistorie, og skal undervise masterstudentar i museologi og kulturarv.

Publisert 23. aug. 2016 11:16

Etter ti år som professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen og diverse utgivelser bak seg, tar Endsjø med seg en variert forsknings- og undervisningsportefølje til UiO. Det handler om blant annet ødemark, religionsfrihet, heterostudier, evig liv og Walt Disney.

Publisert 18. mai 2016 12:44

Varutti forsker på hvordan urbefolkningers perspektiver påvirker museologisk teori og praksis. Akkurat nå gjør hun feltarbeid på Taiwan.

Publisert 15. mars 2016 11:56

Endresen har bred internasjonal erfaring. Hun skal undervise i emner om islam, og hun skal utvikle et nytt emne med vekt på islam i Østeuropa og utenfor Midtøsten. Hun er tilknyttet forskningsprosjektet Value Politics.

Publisert 19. jan. 2016 13:53

Ødemark skal blant annet forske på medisinske kultur- og kunnskapsoversettelser i et samarbeid med Det medisinske fakultet, i tillegg til å undervise på bachelor- og masternivå.