2016

Publisert 2. nov. 2016 13:26

Bowman har omfattende internasjonal erfaring, og er Senior Lecturer in Religious Studies ved Faculty of Arts & Social Sciences, The Open University i Storbritannia. Hun skal være tilknyttet IKOS i to år.

Publisert 19. sep. 2016 10:48

Hol Haugen har doktorgrad i drakthistorie, og skal undervise masterstudentar i museologi og kulturarv.

Publisert 23. aug. 2016 11:16

Etter ti år som professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen og diverse utgivelser bak seg, tar Endsjø med seg en variert forsknings- og undervisningsportefølje til UiO. Det handler om blant annet ødemark, religionsfrihet, heterostudier, evig liv og Walt Disney.

Publisert 18. mai 2016 12:44

Varutti forsker på hvordan urbefolkningers perspektiver påvirker museologisk teori og praksis. Akkurat nå gjør hun feltarbeid på Taiwan.

Publisert 15. mars 2016 11:56

Endresen har bred internasjonal erfaring. Hun skal undervise i emner om islam, og hun skal utvikle et nytt emne med vekt på islam i Østeuropa og utenfor Midtøsten. Hun er tilknyttet forskningsprosjektet Value Politics.

Publisert 19. jan. 2016 13:53

Ødemark skal blant annet forske på medisinske kultur- og kunnskapsoversettelser i et samarbeid med Det medisinske fakultet, i tillegg til å undervise på bachelor- og masternivå.