Teresa Pepe er ny førsteamanuensis i moderne arabisk språk og kultur

Teresa Pepe har bred feltarbeidserfaring fra spesielt Egypt og Libanon. For tiden forsker hun på arabiske dystopier og fremtidige fiksjoner, og hvordan de relaterer seg til miljøspørsmål i Midtøsten.

Teresa Pepe. (Foto: Alf Øksdal)

Teresa Pepe har en mastergrad i sammenliknende litteratur fra University of Naples “L’Orientale” i 2008 og en doktorgrad i Midtøstenstudier fra UiO i 2014. Hennes doktorgradsavhandling tok for seg hvilken innflytelse internett hadde på arabisk litteratur i perioden 2005-2016. Hun analyserte egyptiske blogger i denne perioden som former for «autofictional literature».

I 2014 underviste Teresa Pepe i bachelor- og masteremner i arabisk språk, litteratur og digital kultur ved IKOS.

Hun avsluttet en to-årig postdoktorperiode ved IKOS i 2017. Da forsket hun på utviklingen av sentrale begreper i arabisk kultur og samfunn som adab, adīb, thaqafa, muthaqqaf, fra den arabiske Nahda (renessansen, sent 1800 til tidlig 1900-tall) frem til i dag.

Mellom 2008 og 2010 var hun forsker ved the Department of English and Comparative Literature ved det amerikanske universitetet i Kairo. Der forsket hun på arabisk litteratur og verdenslitteratur.

I 2015-2016 forsket Terese Pepe på historisk arabisk pressemateriale i flere biblioteker i Beirut og Kairo. Hun var dessuten gjesteforsker på the Netherlands-Flemish Institute in Cairo og på det amerikanske universitetet i Kairo, hvor hun holdt flere forelesninger og seminarer i samme periode.

Teresa Pepe presenterer sin forskning og undervisning på engelsk:

Arabic language, culture and society

My research interests span across Arabic language, culture and society. I am interested in Arabic contemporary literature and digital cultures, as well as the Arabic Nahda. Currently, I am researching on Arabic dystopia and future fictions and how they relate to environmental issues in the Middle East.

As for language, I research on history of cultural concepts, Arabic youth language and the interaction of standard Arabic and colloquial varieties, code switching and mixing in spoken - and written - registers, language attitudes and change in norms and practices.

I am the organizer of the research forum "Arab Media Transitions", which analyses the impact of media on Arabic literature and culture from a historical perspective. I occasionally contribute to the cultural section of the independent media Mada Masr.

At IKOS I will teach several courses in Arabic Language and Culture.

Av Olaf Christensen
Publisert 23. mai 2017 11:20 - Sist endret 2. juni 2017 14:57