Jacob Høigilt er ny førsteamanuensis i Midtøstenstudier

Høigilt har sin bakgrunn fra UiO og har forsket på Midtøsten i mange år. Nå deltar han i et forskningsprosjekt som tar for seg den rollen politiske journalister spiller i kampen for demokrati i området.

Jacob Høigilt (Foto: privat)

– Jeg har et nært forhold til UiO, siden det var her jeg tok mesteparten av den høyere utdannelsen min, sier Høigilt

I 2008 avla han doktorgraden på en avhandling om islamistisk retorikk i Egypt. Nå kommer han tilbake til IKOS på fulltid etter ni år i instituttsektoren, som forsker ved Fafo og senere PRIO. Der har han arbeidet med Midtøsten og spesielt den arabiske verden hele tiden. Blant emnene han har forsket på er språk, politikk og samfunn, islamisme og sosiale bevegelser. Det er Egypt, Palestina og Libanon han har brukt mest tid på.

– Forskningen min er bygget på en kombinasjon av feltarbeid og tekststudier, og jeg opplever ofte at jeg står med en fot i humaniora-disipliner og en annen i samfunnsvitenskapelige disipliner. Humaniora-foten er nok den jeg står mest støtt på, fortsetter Høigilt.

Demokrati i Libanon og Tunisia

Høigilt underviser allerede i islamistisk ideologi på IKOS sitt Middle East Studies-program, fordi han har vært ansatt i en II-stilling siden 2015.

– Når jeg nå begynner i fast stilling gleder jeg meg til å undervise i spåklige emner og emner hvor vi jobber med arabiske primærkilder i tillegg til generelle Midtøsten-studier. Til IKOS tar jeg med meg et spennende prosjekt ledet av Kjetil Selvik på NUPI, hvor vi undersøker den politiske rollen journalister spiller i kampen for demokrati i Libanon og Tunisia. Og så får vi se hva de neste par årene bringer, da. Det er nok av spennende temaer å forske på i den arabiske verden for tiden, avslutter Jacob Høigilt.

Av Olaf Christensen
Publisert 3. apr. 2018 13:47 - Sist endret 3. apr. 2018 14:15