Persisk er tilbake: Samad Alavi er ny førstelektor

– Jeg forventer alltid å lære like mye av studentene mine som de lærer av meg, og så langt har jeg aldri blitt skuffet! Det sier Samad Alavi som kommer til Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) fra University of Washington i Seattle.

Samad Alavi (Foto: Ellen Evju Jahr)

Alavi forteller at han gleder seg stort til å bli en del av IKOS’ mangfoldige og meritterte fagmiljø. Han har spesialisert seg på persisk litteratur, men har også bakgrunn fra områdestudier. Doktorgraden tok han på det nære Østen, og mastergraden på Midtøstenstudier.

På denne måten ønsker han å gi sitt bidrag til å undervise studentene i et bredt utvalg av temaer. Han forteller dessuten at han valgte IKOS – og er beæret over at IKOS valgte ham – fordi han ser på Norge som et godt sted å oppdra barna han har sammen med sin kone.

Hjelp meg å lære norsk!

– Jeg føler meg svært heldig som har fått denne muligheten til å bli en del av det norske samfunnet. Så, hvis det er noen kollegaer eller studenter der ute som vil hjelpe meg å lære norsk kan jeg si at jeg tar imot all den hjelpen jeg kan få!

Alavi har undervist universitetsstudenter i persisk i ti år, først ved University of California, Berkeley, mens han var doktorgradsstipendiat der. Etter avlagt doktorgrad i 2013 ble han tilsatt som universitetslektor ved Institutt for studier av språk og sivilisasjoner i det nære Østen ved University of Washington i Seattle. Her har han undervist i persisk for viderekommende, i Iran-studier og i sammenlignende litteratur de siste fem årene før han kom til Oslo og IKOS.

Vil dyrke et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø

Det har ikke vært opptak av programstudenter på Midtøstenstudier med persisk siden høsten 2012, så Alavi skal derfor undervise på førsteårsnivå til å begynne med.

– For meg er undervisning og læring kumulativt, samhandlende og kommuniserende, sier Alavi og fortsetter: Det kumulative aspektet ved læring betyr også at alle i undervisningsrommet bygger på hva vi vet og kan fra før. Hver student bringer med seg et unikt sett med erfaringer, og det er min oppgave som lærer å dyrke fram et læringsmiljø hvor alle kan dra nytte av det mangfoldet av perspektiver som finnes i det undervisningsrommet.

Meningsfylte møter med studentene

Alavi mener at når han lykkes som lærer, så samarbeider alle for å utvikle seg både i å lære språket, og i å engasjere seg i verden omkring. Når det gjelder språkundervisning spesifikt, er ulike former for kommunikasjon sentrale men ikke nødvendigvis de eneste komponentene som må være tilstede i hver eneste undervisningstime, hevder han.

– Studentene skal kjenne at de bruker det nye språket til å dele informasjon, kunnskap, synspunkter, og så videre. I begynnelsen må vi så klart holde oss til enkle oppgaver som å fortelle hva vi heter, men som lærer mener jeg det er nyttig å etterstreve ekte og meningsfylte møter mellom alle studentene i hver klasse, avslutter Alavi.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 24. aug. 2018 10:44 - Sist endret 24. aug. 2018 14:22